FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


FlygvapenNytt 1970-1979

Nedan finns ett urval av artiklar ur FlygvapenNytts årgångar från 1970-1979 presenterade. Tanken var att artiklarna på något sätt skulle ha anknytning till Flygvapnets Marktelesystem, men det har blivit mer artiklar av annat slag också.

Klicka på bilden till höger om du vill ha hela tidningen.

Artiklar ur nr 4 1979 fv_nytt_4_79_forsatt

Telekrigföring del 2

Slutfluget på F12

Musei-Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1979 fv_nytt_3_79_forsatt

Telekrigföring del 1

Slutfluget på F11

Radar utraderad

Slog av strömbrytaren - blev utan jobb

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1979 fv_nytt_2_79_forsatt

Svensk stridsledninga filosofi, verksamhet idag och framtid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1979 fv_nytt_1_79_forsatt

Flygvapnets bastjänst - en systemlänk som blir allt viktigare

Utblick mot sekelskiftet 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1978 fv_nytt_4_78_forsatt

Uppföljning av flottiljorganisationen

Satsa mer på optisk luftbevakning! Och öva oftare!!
(Debattartikel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 3 1978 fv_nytt_3_78_forsatt

Inga artiklar är utlagda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 2 1978 fv_nytt_2_78_forsatt

Inga artiklar är utlagda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1978 fv_nytt_1_78_forsatt

Vår incidentberedskap

"Sista" flygningen med attack-lansen

Sambandsfältövningar för F21

Ledning av flygstridskrafterna i krig (del 3)

 

 

 

 

 

 

Artikel ur nr 4 1977 fv_nytt_4_77_forsatt

A 32 Lansen 25 år

A32 Lansen 25 år

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1977 fv_nytt_3_77_forsatt

ÖB i försvarsfrågan

Vi måste alla väl känna vårt optiska luftbevakningssystem

FMV-F:UR 30 år

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1977 fv_nytt_2_77_forsatt

Ledning av flytstridskrafter i krig, mm (del 2)

ÖB i försvarsfrågan

Taktik för den optiska luftbevakningen

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1977 fv_nytt_1_77_forsatt

Ledning av flygstridskrafter i krig (del 1)

FV-nytt en diskriminerande porrtidning

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel ur nr 4 1976 fv_nytt_4_76_forsatt

Flygvapnets DRAKEN grupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1976 fv_nytt_3_76_forsatt

Flygvapnet, industrin, framtiden

Med Flygvapnet i tiden

Flygvapnets flottiljemblem

Flygvapnets flottiljemblem

 

 

Nr 1-2 1976 fv_nytt_1_2_76_forsatt

Flygvapnet 50 år

fv_nytt_1_2_76_flygvapnet_1926_1976_50_ar

 

 

 

 

 

Artikel ur nr 4 1975 fv_nytt_4_75_forsatt

Svensk försvarsindustri helt nödvändig för vår alliansfrihet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1975 fv_nytt_3_75_forsatt

Flygvapnet i "ÖB 77"

Militär teknik 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1975 fv_nytt_2_75_forsatt

Förbandsindragningarna

Väderkrig vapen i världsstrategin?

Vår unika vägbasfilosofi finslipas för framtiden

Stridsledaren är nyckelmannen i vårt STRIL 60-system

 

 

 

 

 

 

Artikel ur nr 1 1975 fv_nytt_1_75_forsatt

Flygvapenmuséet - äntligen något positivt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1974 FV-nytt nr 4/74

FlygvapenNytts temaserie A, nr 18: F 7

FlygvapenNytts temaserie F 17 del 2: F 17

Hänt vid förbanden

Ässet i Sturup: FLSS i världstopp - integrerad 26-miljonersskola

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1974 FV-nytt nr 3/74

Debattinlägg om STRIL

FlygvapenNytts temaserie del 2: F 5

FlygvapenNytts temaserie A, nr 17 del 1: F 17

Farnborough International 74

Hänt vid förbanden

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1974 FV-nytt nr 2/74

"Vädermodifiering" - en framtidsvy i vardande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1974 FV-nytt nr 1/74

Flygvapen-Nytts temaserie: 16. F 8 blir flyghistoria

Flygvapnet i statsverkspropositionen

Hänt vid förbanden

Luftrum 74 ger livsrum åt flygvapnet

Milissystemet ryggraden i Schweiz flygvapen

Supermakternas rymdögon övervakar allt

F 18:s nya oanTASTliga simulator spar storkovan åt FV

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1973 FV-nyttnr 4/73

FlygvapenNytts temaserie nr 15, del 2: F 12

Hänt vid förbanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1973 FV-nytt nr 3/73

Flygvapen-Nytts temaserie nr 15, del 1. F 12

Gustaf VI Adolf in memoriam

Hänt vid förbanden

Några hälsningsord - 1 oktober 1973

Torslanda pensioneras. Landvetter tar vid

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1973 FV-nytt nr 2/73

Flygvapen-Nytts temaserie nr 14. F 1

Flygvapen-Nytts temaserie del 2. F 6

Fredsorganisationen

Hänt vid förbanden

Proposition nr 27: All trafikledning samordnas i Luftfartsverket

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1973 FV-nytt nr 1/73

Flygvapen-Nytts temaserie nr 13: Del 1 F 6

Hänt vid förbanden

Kring Statsverkspropositionen

 

 

 

 

 

 

 

Nr 5 1972 FV-Nytt nr 5 1972

Digital simulator - Flygvapnets nya anläggning för stridsledning, TAST

FlygvapenNytts temaserie: 12. F 4.

Skåne Kontroll - hörnsten för flygsäkerhet

"Tämja vädret" - meteorologisk möjlighet

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1972 FV-nytt nr 4/72

E 1. Första flygeskadern dirigent med "ÖB:s klubba"

Farnborough 1972

FlygvapenNytts temaserie nr 10, avd 2: F 10

FlygvapenNytts temaserie nr 11, F 3

Flygvapnet i programplan 73/78

Hänt vid förbanden

Markradioutrustning från ECI

Nils Kindberg 80 år

Rb 05A - ett vasst beväpingsalternativ för Viggen

 

Artiklar ur nr 2 och 3 1972 FV-nytt nr 2 o 3/72

Flygvapen-Nytts temaserie nummer 9: FC

Flygvapen-Nytts temaserie nummer 10: F 10

Flygvapnet tvingas banta

Hänt vid flottiljerna

Norge 1940

Svensk flygöverste i stridens hetta

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1972 FV-nytt nr 1/72

Bunge vår största lottaskola, Bunge ger sommar´n studs

Flygvapen-Nytts temaserie: 8. Bråvalla ristad i svensk historia

Flygvapen-Nytts temaserie. F21 fortsättning från nr 5/71

FVRF Flygvapenföreningarnas riksförbund

Hänt vid flottiljerna

Kvinnan oersättlig i Sveriges försvar

Strukturomvandling

 

 

 

Nr 5 1971 FV-Nytt nr 5 1971

FlygvapenNytts temaserie: 7. F 21

Flygvapnet inför 1972

Hänt vid flottiljerna

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1971 FV-nytt nr 4/71

FV-Nytt föreslår kandidat till årets svenska bragdmedalj

Hänt vid flottiljerna

Le Bourget 1971

Under fredstid råder krig i etern

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 och 3 1971 FV-nytt nr 2 o 3/71

Flygvapen-Nytts temaserie: 5. F11

Flygvapen-Nytts temaserie: 6. F 15

Hänt vid flottiljerna

Luftförsvaret i framtidsperspektiv. ÖB 71

Med Luftwaffe och kupp av fallskärmstrupp togs Danmark på några få timmar

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1971 FV-nytt nr 1/71

B3 - bra beredskapsbombare

FV-nytts temaserie : 4. F16 skola och jaktförband samtidigt

Hänt vid flottiljerna

Signalskydd ... rör det dig?

Svea kontroll - den ovärderliga trafikledaren

Våra nya flygsäkerhetsofficerare

 

 

 

 

Nr 5 1970 FV-Nytt nr 5 1970

FlygvapenNytts temaserie: 3. Flygvapnets Halmstadsskolor

Hänt vid flottiljerna

Sverige och andra världskriget

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1970 FV-nytt nr 4/70

FN och freden

Hänt vid flottiljerna

FlygvapenNytts temaserie: 2. Roslagens flygkår, F 2

Totalförsvaret kräver starkt luftförsvar

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1970 FV-nytt nr 3/70

F 5. Ljungbyhed dina vingars formgivare

Flygräddningens hjärna, CEFYL

Hänt vid flottiljerna

MTU Utredning på gott och ont

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1970 FV-nytt nr 2/70

Direktrekrytering och utbildning av TRAFIKLEDARE

Hänt vid flottiljerna

Mer demokrati än hierarki tycker nye ÖB

Ett 30-årsminne: Unik och farofylld transport räddade J 9:or till Sverige

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1970 FV-nytt nr 1/70

Hänt vid flottiljerna

I avvaktan på särpropositioner

RFN robotcentrum under polcirkeln