FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo
FlygvapenNytt 1980-1989

Nedan finns ett urval av artiklar ur FlygvapenNytts årgångar från 1980-1989 presenterade. Tanken var att artiklarna på något sätt skulle ha anknytning till Flygvapnets Marktelesystem, men det har blivit mer artiklar av annat slag också.

Klicka på bilden till höger om du vill ha hela tidningen.

 

Artiklar ur nr 5 1989fv_nytt_5_89_forsat

Flygvapnet i ÖB.s framtidsrapport FM 90

Lednings- & informationssystem för Flygvapnet (LIFV)

Sydfront -89

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1989 fv_nytt_4_89_forsatt

Utan SAMBAND - ingen ledning, UTAN ledning ..?

Samövning FOCUS -89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1989 fv_nytt_3_89_forsatt

Försvarets ADB-utveckling i förändring

Informatik - Gemensam grundsyn för utveckling och användning av datorstöd

FV:s lednings- och informationssystem

Är Gripen tandlös?

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1989 fv_nytt_2_89_forsatt

FlygvapeNytt: Nordens största - 50 år

TP 101. "Superkungen" är här

Flygvapenmuseum. Att vårda och bevara

Boken om SAAB:s alla flygplan

Väder via satellit

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1989 fv_nytt_1_89_forsatt

FV:s årsredovisning 1987/88

Flygvapnet i ÖB:s programplan 89-92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 5 1988 fv_nytt_5_88_forsatt

FU 88. Hur påverkas FV?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1988 fv_nytt_4_88_forsatt

Sex år som flygvapenchef, 1982-88

Militära vädertjänsten ej ihop med SMHI

Avtal med riksradion

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1988 fv_nytt_3_88_forsatt

FV i Försvarsmaktsutredning - 88, FU 88

Skapas en ny hotbild med nästa generation
av kryssningsrobotar?

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1988 fv_nytt_2_88_forsatt

Infosystem FV - vårt nya lednings- och informtionssystem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1988 fv_nytt_1_88_forsatt

FV i den första totalförsvarsövningen, TFÖ 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 6 1987 fv_nytt_6_87_forsatt

PS-890, Flygburen radarstation tar form

 

 

 

 

 

 

 

Nr 4 och 5 1987

Inga artiklar fv_nytt_4_5_87_forsatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1987 fv_nytt_3_87_forsatt

Flygtrafiktjänsten år 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1987 fv_nytt_2_87_forsatt

SAAB SCANIA, 50 år i luften

Transportabel väderstation, VÄD-OBS-90

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1987 fv_nytt_1_87_forsatt

Verksamhetsberättelse Flygåret 1985-86

Försvarsmaktsövningen "Väst -86"

 

 

 

 

 

 

Nr 6 1986

Inga artiklar fv_nytt_6_86_forsatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4-5 1986 fv_nytt_4_5_86_forsatt

Flygvapnet inför försvarsbeslutet 1987

1987 måste vi ha FM-radio för att lyssna på LUFOR

Porträttskiss av världens genom tidernas bäste
flygfemkampare

"En sexa skåne" i våra hjärtan

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1986 fv_nytt_3_86_forsatt

Flygvapnets nya verksamhetsidé, Profil 90

Människan i Flyg 90

Människan i Stril 90

Människan i Bas 90

Sensor & datorteknik - arbetsfält för FV-profiler

 

 

 

 

Artikel ur nr 2 1986 fv_nytt_2_86_forsatt

Stril 90, Flygvapnets nya stridslednings- &
luftbevakningssystem

 

 

 

 

 

 

 

Artikel ur nr 1 1986 fv_nytt_1_86_forsatt

Besök Flygvapenmuseum Malmen i år

 

 

 

 

 

 

 

Artikel ur nr 4 1985 fv_nytt_4_85_forsatt

Flygåret 1984-1985, verksamhetsberättelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel ur nr 3 1985 fv_nytt_3_85_forsatt

Nya jaktviggen

Flygburen radar

Tack & adjö, Petter Röd

 

 

 

 

 

 

Artikel ur nr 2 1985 fv_nytt_2_85_forsatt

Incidenter 4. kvartalet -84/1 kv -85

FMÖ-85 Västgräns

"Mät-61:an", Meteorologisk forskning på hög nivå

 

 

 

 

 

 

Artikel ur nr 1 1985 fv_nytt_1_85_forsatt

Nu slår flygvapnet larm

Nytt luftbevakningsreglemente

Telekrig i svensk lufthotsmiljö

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1984 fv_nytt_4_84_forsatt

Utprovningsövning MOSES

Teknisk underrättelsetjänst del 2

Försvarets vädertjänst 40 år, del 2

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1984 fv_nytt_3_84_forsatt

Teknisk underrättelsetjänst, del 1

Försvarets vädertjänst 40 år, 1944-1984, del 1

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1984 fv_nytt_2_84_forsatt

1983 års incidenter

ÖB:s perspektivplan del 1

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1984 fv_nytt_1_84_forsatt

Signalskydd

Välkommen till Flygvapenmuseum

Av gammal fin årgång, TP 79

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1983 fv_nytt_4_83_forsatt

FMÖ-83, Ostkust

Svensk signalspaning

Om sabotageförband ... "med rätt att döda"

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1983 fv_nytt_3_83_forsatt

Militär vädertjänst i Kina

F1:s vackra saga all

Flygvapenmuseum tar form - öppnar i vår

 

 

 

 

 

 

Artikel ur nr 2 1983 fv_nytt_2_83_forsatt

Lång dags färd för svenska luftförsvarssektorn

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1983 fv_nytt_1_83_forsatt

Nya väderradarn PV-881

Yttäckande kontrollerat luftrum

Äntligen: Första spadtaget (Flygvapenmuseum)

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1982 fv_nytt_4_82_forsatt

FMÖ del 2 1982

Signalspanarna lägger pussel

Telehot mot totalförsvarets samband

 

 

 

 

 

 

Artikel ur nr 3 1982 fv_nytt_3_82_forsatt

Divisionsdator spar miljonbelopp

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1982 fv_nytt_2_82_forsatt

 

Incidenter 1981

Unika dator- och TV-system i flygspaningens tjänst

FMÖ del1 1982

Ny befälsordning

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1982 fv_nytt_1_82_forsatt

Ny sektororganisation

BAS 90, Nya markförsvarsorganisationen

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 5 1981fv_nytt_5_81_forsat

BAS 90, Flygvapnets nya bassystem

BAS 90, Den nya klargöringsorganisationen

Effektiv ledning av våra flygstridskrafter

Från ryck i snöret till OPUS

 

 

 

 

Nr 4 1981

Inga artiklarfv_nytt_4_81_forsatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1981 fv_nytt_3_81_forsatt

Flygstaben på Ladugårdsgärde

Hit till Bastionen flyttar flygstaben i månadsskiftet
september-oktober

Efter 35 år lämnar Cefyl, Flygstaben

De ville och kunde komma igen

TP 79/DC-3 avvecklas

 

 

 

Nr 2 1981

Inga artiklarfv_nytt_2_81_forsatt

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 4 1980 och 1 1981

Inga artiklarfv_nytt_4_80_1_81_forsatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1980 fv_nytt_3_80_forsatt

Flygvapnet i ÖB80

OS-bronsmedaljören

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1980 fv_nytt_2_80_forsatt

Telekrigföring del 3

Flygsystemets betydelse i ett Luftförsvar

Jaktflyget av idag

Jaktviggen drar ut i fält

Vår nya vädermätvagn

Sovjetunionens svenska flygtrafikledningssystem

 

Nr 1 1980

Inga artiklarfv_nytt_1_80_forsatt