FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

FlygvapenNytt 1960-1969

Nedan finns ett urval av artiklar ur FlygvapenNytts årgångar från 1960-1969 presenterade. Tanken var att artiklarna på något sätt skulle ha anknytning till Flygvapnets Marktelesystem, men det har blivit mer artiklar av annat slag också.

Klicka på bilden till höger om du vill ha hela tidningen.


Tack till SFF för tillgång till "saknade" FV-nytt i ert arkiv och lån av utrymme för inskanning.

 

Artiklar ur nr 5 1969FV-Nytt nr 5 1969

Hänt vid flottiljerna

Radiosamband a och o vid räddningsuppdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1969 FV-nytt nr 4/69

1945 och beredskapen

Den regionala ledningen (från den 1 oktober 1969)

Hänt vid flottiljerna

Jubileer

Paris 1969 - Le Bourget

Pionjäranda för flygvapnet ger samhällsekonomisk utdelning

Fanjunkare från F 8 vann "Slaget om England"

Vakanserna - ett kvarstående problem

 

 

 

Nr 3 1969 FV-nytt nr 3 1969

 

Hänt vid flottiljerna

MHS del 2

Programbudgetering och ekonomisystem för försvaret

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1969 FV-nytt nr 2/69

1945 och beredskapen

ADB ger rättvisa åt rullkortet

En aspirants minnen

Hänt vid flottiljerna

Militärhögskolan: vad den gör - och vad den ger

Utredning: Central TL-skolning på Sturup 73

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1969FV-nytt nr 1 1969

1945 och beredskapen

En flygvapnets trotjänare - still going strong

Framtiden för F 2, F 8 och F 18

Hänt vid flottiljerna

Krigsmakten i årets "Nådiga lunta"

Våra nya FSO vid förband

 

 

 

 

Nr 5 1968 FV-Nytt nr 5 1968

1945 och beredskapen

Chefen för flygvapnet: Stig Norén

Hänt vid flottiljerna

Trängseln i etern kräver frekvensplanering

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1968 FV-nytt nr 4/68

1945 och beredskapen

Hänt vid flottiljerna

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 3 1968 FV-nytt nr 3/68

1944 och beredskapen

Försvarets Materielverk

Hänt vid flottiljerna

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1968 FV-nytt nr 2/68

Hänt vid flottiljerna

Indragningar sätter FV på sparlåga

Nya lokala "Kontakt"-officerare

Särpropositionen

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1968 FV-nytt nr 1/68

1944 och beredskapen

Flygvapnet i Statsverkspropositionen "I väntan på särpropositionen

Hänt vid flottiljerna

Konsten att skydda sin bas

MVC spårar kononväder ..

Totalförsvaret inbegriper: Varje man och kvinna och alla materiella resurser

Utredningsförslag om gemensam utbildning för militära och civila flygmekaniker

 

 

 

Nr 5 1967 FV-Nytt nr 5 1967

1944 och beredskapen

Hänt vid flottiljerna

Pensionsåldern

 

 

 

 

 

 

 

Nr 4 1967 FV-nytt nr 4 1967

1944 och beredskapen

Hänt vid flottiljerna

Ryska hemligheter blir offentliga

Sammanträde med FVRF på F 12

Var Paris värt en mässa?

Våra Fokkrar

ÖB-svaret

 

 

 

Nr 3 1967 FV-nytt nr 3 1967

1943 och beredskapen

En trotjänare har sagt sitt - Farväl till vapnet - J 29

FVRF:s årsstämma

Hänt vid flottiljerna

Jaktflyget i focus

Kommisariens arbete - en civil merit

Liten och känslig - men populär

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1967 FV-nytt nr 2/67

1943 och beredskapen

Hänt vid flottiljerna

Psykologiska försvaret

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1967 FV-nytt nr 1/67

1943 och beredskapen

Blir civil och militär trafikledning gemensam i framtiden

Det var på Hägernäs år -22

Flygvapnet i Statsverkspropositionen, Årets budget medför radikal omplanering

Hänt vid flottiljerna

Premiär för väderöga

 

 

 

 

Personalnytt December 1966 (Egen tidning) FV-nytt dec 1966 Personalnytt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 4 1966 FV-nytt nr 4/66

1942 och beredskapen

FV 40 år

Hänt vid flottiljerna

 

 

 

 

 

 

 

Nr 3 1966 FV-nytt nr 3 1966

1941 och beredskapen

Akademisk utbildning för nya intendenter

En arméflygets förstling

F 9 25 år

Hänt vid flottiljerna

Ny regional ledning

Weekend-kurser ny giv

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1966 FV-nytt nr 2/66

1940 och beredskapen

Hänt vid flottiljerna

Personalläget

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1 1966 FV-nytt nr 1 1966

1940 och beredskapen

En elevs syn på MHS

Flottiljpolisen

Hänt vid flottiljerna

Krigsförband övas vart fjärde år

Materielbeställningar skjuts upp, men fortsatt typarbete på Viggen

 

 

 

 

 

Nr 5 1965 FV-Nytt nr 5 1965

1940 och beredskapen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 4 1965 FV-nytt nr 4 1965

1300 flyglottor utbildade vid Bungelägret

1939 och beredskapen

Hänt vid flottiljerna

Slaget om Paris

 

 

 

 

 

 

 

Nr 3 1965 FV-nytt nr 3 1965

1939 och beredskapen

ADB - datamaskinen som väderspåman

Flygvapnet i ÖB 65

Hänt vid flottiljerna

 

 

 

 

 

 

 

Nr 2 1965 FV-nytt nr 2 1965

1939 och beredskapen

Mer om F3-pejlen (FMRP)

ÖB65 - Totalförsvaret

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1965Fv-nytt 1/65

1939 och beredskapen

Analys av luftförsvarssystem med hjälp av datamaskin: 2

Flygmeteorologen

FV i statsverkspropositionen

Hur lång är en minut?

Hänt vid flottiljerna

Klart Svea kontroll

 

 

 

 

Nr 5 1964 FV-nytt nr 5 1964

Analys av luftförsvarssystem med hjälp av datamaskin del 1

Farnborough 1964

Flygflottiljerna bildar egna små reportageteam till pressens tjänst

Kort information om dagens hemvärn

Luftfartsverket och Flygvapnet

 

 

 

 

 

 

Nr 4 1964 FV-nytt nr 4 1964

F 10 har fått ny civil flygstation

Frivilliga flygkåren - en av våra yngsta frivilligorganisationer

Lyckad lottakurs satte färg på F 15

Så skapas ett väl sammansvetsat lag!

SUF 64 i ny utgåva

 

 

 

 

 

 

Nr 3 1964 Fv-nytt nr 3 1964

Bragdmedaljen 1963 till Kongoflygare

Elektronikindustri i försvarets tiänst

Flyguppvisning

Historiskt - Flygplanens märkning

Hänt vid F 11 - Lottor på undkurs

Samordnat teleunderhåll

Utlandspublicitet

 

 

 

 

Nr 2 1964 FV-nytt nr 2 1964

Anskaffning av flygmateriel

Bristen på trupputbildare - centralt problem

Direkt från F 5 till flygplan 35

Ett år i luften

F 14 bas för målbogsering

F 22-träff

Flygplan klargjorda på rätt sätt

Flygvapnet och september- (München-)krisen 1938

FVRF: Större administrativa resurser krävs

Hänt i Västergötland

Hänt på F 3

Hänt på F 14

Hänt på F 17

Instrumentfel i moln

Med sikte på aktivare presstjänst

Radarsimulator ger eko på F 2

 

Nr 1 1964 FV-nytt nr 1 1964

Flygvapnet i statsverkspropositionen

Flygvapnet och kriserna 1938

Hänt vid F 3

Hänt vid F 6

Konungen besökte MHS

TIS - 35 - en flyglärare berättar

 

 

 

 

 

Nr 5 1963 FV-nytt nr 5 1963

Arkivalier - brännande fråga vid estradsamtal om flygmuseum

Flygvapnet och försvarsberedskapen 1938, avsnitt I

Hänt vid F 4

Hänt vid F 7

Läsvärd litteratur - Flyget blev mitt liv - Gösta von Porat

Personaluppföljning med datamaskin

 

 

 

 

 

Nr 4 1963 FV-nytt nr 4 1963

Hänt vid F 14

Hänt vid F 18

Uråsa - rapsodi

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 3 1963 FV-nytt nr 3 1963

Flygvapenmeteorolog på studieresa i USA

Hänt vid F 4

Parissalongen 1963

Förening för flyghistoria

 

 

 

 

 

 

 

Nr 2 1963 FV-nytt nr 2 1963

Eskaderövning i Övre Norrland

F 22:s insatser i Kongo

Försvaret i årets propositioner

Flygvapnet under beredskapstiden, avsnitt 3

Hänt vid F 9

Läsvärd litteratur - Våre flygere i kamp - Luftkrigen i Norge 1940

4-tons flygvapenrobot lyfts med specialkran

 

 

 

 

Nr 1 1963 FV-nytt nr 1 1963

Divisionsemblem

Flygvapnet under beredskapstiden, avsnitt 2

Försvarskommitténs betänkande

Historiskt - ME 262 - En missad chans?

Hänt vid F 3

Hänt vid F 15

Linköping får flygmuseum?

Luftvärnsroboten Hawk Rb 367

 

 

 

Nr 6 1962 FV-nytt nr 6 1962

Flygplan 37 Viggen - operativ bakgrund och målsättning

Flygvapnet under beredskapstiden, avsnitt 1

Flygvapnet under beredskapstiden, rättelse till avsnitt 1

För tidigt att kommentera

Kongo-film om FN-svenskar

 

 

 

 

 

 

Nr 5 1962 FV-nytt nr 5 1962

Basövning i Uppland

Fallskärmen är äldre än vad ni kanske trodde

Försvarets radiolänknät

Flygvapnets beredskapshistorik klar

ÖB-svaret 62

Pressen om femtio års militärflyg

PV-30, ny väderradar

Rapport från USA - "Mystiska" flygande föremål under 1961

Simulator för Draken

 

 

 

Nr 4 1962 FV-nytt nr 4 1962

Det här är flygplanen som flyger under jubiléet

Militärflygets barndom del 1

Svenska militärflygets 50-årsjubileum (Hela tidningen)

Sveriges militärflyg från då till nu

Sådant var flygarlivet på den tiden

 

 

 

 

 

 

Nr 3 1962 FV-nytt nr 3 1962

Att vara fältflygare vid 35-förband

En flygoperation i Kongo

Flygvapnet i årets personalproposition

Dagens fråga - Håll uppsikt utåt - trots radarn

"Lätt" flygare i Kongo

 

 

 

 

 

 

Nr 2 1962 FV-nyt nr 2 1962

Air Force Museum berättar hela amerikanska krigsflygets historia

En flygning a la Kongo

Statsverkspropositionen

Svensk flygindustris största exportframgång

Vän eller fiende? Du måste veta!

 

 

 

 

 

 

Nr 1 1962 FV-nyt nr 1 1962

Dagens fråga - ENIG FÖRSVARSLEDNING BAKOM ÖB 62

(Specialnummer om ÖB 62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 4 1961 FV-nytt nr 4 1961

Allvädersjakt till Norrland - F 21 uppnår flottiljstorlek

Dagens fråga - FV går mot en nydaningsperiod

FKHS upphör - MHS träder i stället

Konventionellt på Farnboroughutställningen

Sigge Signal

 

 

 

 

 

 

Nr 3 1961 FV-nytt nr 3 1961

Arméns och marinens flygemblem

Första årskursen flygofficerare i marktjänst

Krigsflygskolans 35-årsjubileum

Läsvärd litteratur - Sådant var bombkriget av Hans Rumpf

Mer an tvåtusen svenskar har deltagit i FN-insatsen i Kongo

Reservare i Sk 15 roteflög med örn (se nr 2/61, nedan)

Rapport från årets flygsalong i Paris

Sigge Signal

 

 

 

Nr 2 1961 FV-nytt nr 2 1961

Avlöningspropositionen

Dagens fråga - LUFTFÖRSVAR-INVASIONSFÖRSVAR

F 16-pilot roteflög med havsörn

Flygvapenmeteorologer på studiebesök i USA

Några synpunkter på talkommunikation

Proposition om krigsmaktens högsta ledning

Sigge Signal

Tjugoårsjubileum på F 11

Totalförsvarets upplysningsverksamhet penetrerad i utredningsbetänkande

Verksamheten vid Svea Flygflottilj

 

 

Nr 1 1961 FV-nyt nr 1 1961

Dagens fråga - KAN VI FÖLJA MED I UTVECKLINGEN?

Leopoldville ny huvudbas för FN-flyg i Kongo

Sigge Signal - impulsgivning på telefon

ST ATSVERKSPROPOSITIONEN

 

 

 

 

 

 

Artiklar ur nr 2 1960 FV-nytt 2 1960

FRÄD:s Catalinor har gått ur tiden efter 13 års tjänst

FÖFS i nya lokaler

Första luftförsvarsroboten installerad

Gedigen flygshow på nyhetsfattig Farnborough-utställning

Kongorapport från en svensk FN - officer

LÄSVÄRD LITTERATUR: "The Battle of Britain"

Sigge Signal

VÄDRET SOMMAREN 1960

 

 

 

Artiklar ur nr 1 1960 FV-Nytt nr 1 1960

2 Räddningsuppdrag

20-åringen F 10 i Barkåkra jubilerade med stor flygdag

Besparingsutredningen - CFV:s och ÖB:s uttalanden

Dagens fråga - EN BLICK FRAMÅT

Donationsfond avskedsgåva till avgående flygvapenchefen

Ny landningsradar ökar flygsäkerheten