FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Sändtagare-705


Sändtagare 705

Tillverkad av Becker Flugfunkwerk, BadenBaden, Västtyskland.

Under slutet av 70-talet uppstod behov av att ersätta Radiostation Fr-16 som i sin markversion ingått i Fmr-16 vid TWR och KC, i Tmr-16 vid TLF och i Tmr-16B som bärbar radio. Fr-16 hade 50 kHz kanaldelning och var kristallbestyckad med kanalstavar som utöver styrkristallerna för sändaren och mottagaren även innehöll ett avstämbart bandpassfilter. Kanalstavarna bestyckades och inställdes vid central verkstad vilket var såväl tidskrävande som kostsamt. Manöverdelen i TMR-16 medgav inte gemensam betjäning av radio och telefon vilket var en stor operativ begränsning. Utöver detta hade c:a 15 års operativt nyttjande satt sina spår speciellt med anledning av att flertalet av utrustningarna använts i mobila applikationer med påfrestande miljöer. Allt detta medförde att Fr 16 inte var lämplig att användas som markradio för det nya flygbas-90 systemet som var under projektering. I ett TTEM från 1981-05-27 fastställdes att ersättningen för Fr-16 skulle utgöras av två radiostationer där den ena skulle utgöra ersättning för Fr-16 i TLF-kärror och den andra i en enklare version som markradio i framtida ”TLF-funktion” vid kortbanor (Vägbas 90) och dels utgöra ersättning för Fr-16 i TMR-16 B. Den första ersättningsradion blev RA-706 och den andra Sändtagare 705.

1985 sände FMV ut en offertförfrågan på sändtagaren med applikationer till åtta nationella och internationella leverantörer.

Sex företag kom in med anbud och beställning gjordes till Becker Flugfunkwerk den 3 januari 1986. Tilläggsbeställningar gjordes och totalt levererades 323 sändtagare. Det blev betydligt mer enheter beställda än det som bedömdes vid tidpunkten för anbudsförfrågan. Kostnaden per enhet blev lägre än kalkylerat med anledning av att hyllvara enbart krävde mindre modifieringar för att möta FMV krav. Med det låga priset för sändtagarna och de korta leveranstiderna framkom betydligt fler applikationer där sändtagarna kunde användas vilket återspeglas i antalet köpta enheter.

Sändtagare 705 användes i applikationerna:

Sändtagaren var konstruerad att användas i flygplan med ATC-frekvensområde 118-136,975 MHz. Med vissa modifieringar kunde anpassning göras till de av FMV specificerade kraven.

Sändtagare 705 frontpanel Foto FFV
På sändtagarens frontpanel finns en display som visar vald frekvens. Genom att sätta omkopplaren på ett av lägena 1-4, välja frekvens och trycka på knappen STORE kan fyra frekvenser förväljas och lagras. Med omkopplaren i läge A kan godtycklig frekvens väljas för trafik. Med omkopplaren SQ kan brusspärren kopplas in respektive bort.

Teknisk data

Allmänt

 • Frekvensområde                     118-136,975 MHz
 • Kanalseparation                      25 KHz
 • Vågtyp                                   AM (AM telefoni)
 • Kanalseperation                      25 KHz
 • Frekvensnoggrannhet             ≤ ±10 PPM
 • Överhörning                           ≥70 dB
 • Antennimpedans                                  50 Ω
 • Strömförsörjning                    12 v +2 -4 minusjordad

Mottagaren

 • Känslighet                              ≥ 10 dB (S+N)/N vid 3µV, 1000 Hz 80 %
 • SINAD                                   ≥ 20 dB mellan 100 µV – 500 mV, 80%
 • Tvåsignalselektivitet               70 dB mellan 50-400 MHz
 • Brusspärr                                Carrier to noise

                                               Override ≥ 100 µV

                                               Stängd brum och brus ≥70 dB

                                               Reaktionstid ≤50 msek

ANR                                                    Mellan 3µV till 500 mV ≤ 3 dB
 • Distorsion                               ≤ 5%
 • LF-karakteristik                      300-3000 Hz

Sändaren

 • Uteffekt                                 > 5W
Modulationsgrad                               80 %
 • VSWR                                    2:1
 • Uteffekt >                              5 W
 • Duty cycle                              10, 20 och 70% under 24 tim,
 • Dämpn. icke önskade sign.    ≤80 dB

 

Temperatur

 • Drift                                       -25º C till +55º C
 • Lagring                                   -40º C till +70º C

Skrivet av Arne Larsson FHT

Läs mer i dokumenten 
Sändtagare 705
 (2,8 MB) Författare: Arne Larsson (F09/07).
BFW Radioleverantör till FV (1,5 MB) Författare: Arne Larsson (F03/08).
Flygbassystem 90 (2 MB) Författare: Jörgen Rystedt (F02/09).