FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiostation Ra-706


Radiostation Ra-706

Radiostation Ra-706

Radiostation Ra-706 MT togs fram för att ersätta radiostation Tmr-16 i TLF-kärror och vid målplatser. Med dess unika uppbyggnad med tre mottagare och en sändare samt anpassning att användas för flygtrafikledning med en operatör kom den även att användas för andra applikationer. Bland annat av Luftfartsverket vid Ledningscentraler (LC) samt vid mindre statliga flygplatser. Radiostationen ingick i gruppen Flygledningsradio som var en del av Markradiosystem FYL (länk till AEF).

Huvuddelen av radiostationerna installerades i TLF-kärror vid militära flygbaser (Bas 60 och Bas 90) där den integrerades med flygbasens Markradiosystem FYL via Radiomanöverenhet RAME. Genom detta kunde andra trafikledare på flygbasen använda RA 706 och TLF kunde använda de fast installerade radiokanalerna för flygtrafikledning. Radiosystemets redundans ökade därmed betydligt.

Ra-706 installerad tillsammans med Radiomanöverenhet RAME i TLF kärra

Ra-706 installerad tillsammans med Radiomanöverenhet RAME i TLF kärra

Radiostationen beställdes 1981 från Becker Flugfunkwerk i Västtyskland som utvecklade och tillverkade 95 enheter för flygvapnet och ett 25-tal enheter för Luftfartsverket.
Radioutrustningen visade sig mycket väl fylla det behov som den utvecklats mot och det resulterade i att den anskaffades för ett flertal andra användningsområden. År 2007 är fortfarande ett antal RA 706 i operativ drift.

Teknisk data 

Mottagarna

 

Känslighet

≥ 10 dB (S+N)/N – 99 dBm, 1000 Hz 80 %

SINAD

 75 dB mellan 50-400 MHz

 

107 dB mellan 40-45 och 142-154 MHz

Brusspärr

Carrier to noise

 

Override

 

Stängd brum och brus ≥70 dB

Aktionstid

≤50 msek

ANR

Mellan -99 till + 1 dBm ≤ 3 dB

Distorsion

≤8%

LF-karakteristik

300-3000 Hz

 

Sändaren

 

Uteffekt

0-15 W

Modulationsgrad

80 %

Dämpning, icke

40-45 MHz ≤ 120 dB

önskade signaler

142-154 MHz ≤ 135 dB

 

50-400 MHz ≤ 68 dB

 

 

För mer information se FHT dokument:

Radiostation RA 706 (1,4 MB) Författare: Arne Larsson. (F08/07)

BFW Radioleverantör till svenska FV (1,5 MB) Författare: Arne Larsson. (F03/08)