FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiostation Ra-530


Radiostation Ra-530

Radiostation RA 530

Under andra halvan av 80-talet började projekteringen av Bas-90. Sårbarheten för Bas-60 ansågs vara stor och flygplanen behövde spridas på större ytor.

Bas-90 projekterades med en huvudbana (H-bana) och upp till tre kortbanor för start och landning (B-, C- och D-bana).

Jaktflygplanen fick startorder över Tfn.46 systemet från Lfc och stod startklara vid Framom

Attackflygplanen, som fanns vid Bakom, fick direktiv om beväpning och mål på tråd från Eskader.

Klargöringsgrupperna i Bas-90 systemet var mobila och förflyttade sig i kolonformation mellan uppställningsplatserna där flygplanen stod uppställda.

Trafikledarna satt i KC-bunkern och hade medhörning på startorder och attackförbindelser. De hade en ”förlängd arm” vid huvudbanan, i form av en TLF-kärra från BAS-60 systemet, som hade uppsikt på banan och kunde meddela TL om hinder fanns.

Nu fanns ytterligare tre banor. Att skaffa ytterligare tre TLF-kärror till varje Bas-90 var både dyrt och opraktiskt. Avsikten var att enbart använda en kortbana i taget. Beslut att  mobilisera en personbil av typ herrgårdsvagn togs och att anskaffa en sambandsutrustning som enkelt skulle kunna installeras i ett dylikt fordon. Av praktiska skäl rekommenderades ett fordon av typ Volvo 245. Bilen var lätt att installera utrustningen i och lätt att flytta. Den återföljdes av en motorcykelordonnans med trafikledarutbildning. Med i bilen skulle även finnas två personer som bland annat skulle vara behjälpliga med avspärrning av kortbana för obehörig trafik.

Utrustningen i bilen fick benämning och betäckning TLF-UTR K-BANA/S M8380-109010. Den bestod av Manöverlåda TLF/K och Apparatlåda TLF/K.

Manöverlådan innehöll  Ra 530 och linjeväljare för telefonlinjer. Apparatlådan innehöll ett batteri och telefonutrustningen.

Manöverlådan bands fast med remmar på den högra främre stolen och Apparatlådan placerades och förankrades på golvet framför den främre högra stolen.

Manöverlåda TLF/K och Apparatlåda TLF/KRadiostation Ra-530

Manöverlåda TLF/K och Apparatlåda TLF/K. Radiostation RA 530.

Radiostation RA-530 var en utrustning som används för talsamband mellan TLF/K över Sändtagare 705 och flygplan och med enheter på flygbasen över Sändtagare RA 538.  

Manöverenhet 530 innehåller logik och LF-funktioner för manövrering och betjäning av de två radiostationerna. Den är uppbyggd i enlighet med Manöversystem MARA i KC och TWR samt Radiomanöverenhet RAME i TLF. Detta möjliggör att Sändtagare 705 kan betjänas av fjärransluten operatör  i KC, TLF eller TWR samt att fjärrbetjäna radio i KC, TLF och TWR. Med den till manöverenheten anslutna talutrustningen betjänades  telefonsambandet som väldes på manöver-lådans telefonpanelen.

Manöverlådan förankrad på den främre stolenTLF/K i operativ funktion under en övning

Manöverlådan förankrad på den främre stolen. TLF/K i operativ funktion under en övning.

TTEM, CFV 829:61176  av den 1981-05-27,   
Anbudsförfrågan skickades ut 1985 till 8 st företag.
Den 3/1 1986 beställdes utrustningen

  • Manöverenheten beställdes hos SMS styrsystem till ett antal av 83 enheter
  • Sändtagare 705 beställdes hos Becker Flugfunkwerk i Tyskland till ett antal av 323 enheter
  • Sändtagare 538 var sedan tidigare beställd hos SRA


Teknisk data

Sändtagare RA 705

Allmänt
Frekvensområde                118-136,975 MHz
Kanalseparation                25 KHz
Vågtyp                              AM (AM telefoni)
Kanalseperation                25 KHz
Frekvensnoggrannhet        ≤ ±10 PPM
Överhörning                      ≥70 dB
Strömförsörjning               12 v +2 -4 minusjordad

Mottagaren
Känslighet                         ≥ 10 dB (S+N)/N vid 3µV, 1000 Hz 80 %
SINAD                             ≥ 20 dB mellan 100 µV – 500 mV, 80%
Tvåsignalselektivitet         70 dB mellan 50-400 MHz
Brusspärr                           Carrier to noise
Override ≥ 100 µV

Sändaren
Uteffekt                            > 5W
Modulationsgrad               80 %
VSWR                              2:1 Uteffekt – 10%
4:1 Uteffekt – 35%
Dämpning, icke                 ≤80 dB
önskade signaler               
50-400 MHz ≤ 68 dB
Automatisk                       0,1 till 3 V LF, 1000 Hz
modulationskontroll
Mikrofoningång   -61 dBu
Insignal från FYL-radio            - 3.5 dBu
Insignal från FYL-fjärr             - 3.5 dBu   (Balanserad)
Insignal från TFN                      - 15.0 dBu (Balanserad)

Sändtagare RA 538

Allmänt
Frekvensområde                150 MHz bandet, 36 kanaler
Kanalseparation                25 KHz
Vågtyp                              FM (FM telefoni)
Kanalseperation                25 KHz
Frekvensnoggrannhet        ± 1,5 kHz
Deviation                          ± 5 kHz
Strömförsörjning               13,2 V

Mottagaren
Känslighet                         ≤ 0,7 µV för 12 dB SINAD
SINAD                             ≥ 20 dB mellan 100 µV – 500 mV, 80%
Brusspärr                           12 dB SINAD

Sändaren
Uteffekt                            > 10W
Modulationskänslighet      1,7 mV ± 3,5 kHz dev.

För mer information se:

Sändtagare 705 (2,8 MB) Författare: Arne Larsson. (F09/07)

BFW Radioleverantör till svenska FV (1,5 MB) Författare: Arne Larsson. (F03/08)