FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiostation Tmr 16


Tmr-16


Den 11 januari 1963 fick SRT en beställning från KFF på att utveckla Radiostation Tmr-16, ta fram en träattrapp samt en prototyp till en kostnad av 60 000 kr med leverans senast 6 månader efter beställning.

Radiostation Tmr-16 var en utrustning som skulle användas av trafikledare fält (TLF) vid Bas 60 och vara placerad i nyframtagna TFL-kärror för radiosamband med flygplan och för trådsamband med kommandocentral (KC). TLF operativa funktionen var att bland annat vara TL:s i KC:s öga på banan och kunna stoppa start och landning av flygplan om hinder fanns. Utrustningen hade ett direktinslag som innebar att TL i KC vid akuta situationer direkt kunde ansluta sig till TLF hörtelefon och TLF på motsvarande sätt direkt informera TL i KC.

Tmr-16 kunde bestyckas med tre Sändtagare Fr-16, tre anropsförstärkare och tre bandpassfilter som samtliga tillverkades av AGA. Bandpassfiltrets funktion var förhindra att sändaren inte störs av eller stör andra radiosystem som fanns i TLF-kärran. För manövrering av radio ingick en 10-kanalig expeditionspanel som även kunde anslutas till extern radio. Denna funktion kom att något senare att användas när radion vid flygbas och flottiljflygplats integrerades för att utöka den operativa tillgängligheten. Detta innebar bland annat att TL i KC kunde använda radion i TLF och att TLF kunde använda vissa radiokanaler i KC.

TLF-kärran hade en uppställningsplats direkt vid banan och var utsatt för kraftiga vibrationer när flygplanen startade. Dess placering var strategiskt känslig och vid befarat anfall mot flygbasen skulle TLF snabbt kunna tas loss och ut Tmr-16 till ett vid kärran nedgrävd värn. Radiostationen var därför utförd som en låda med handtag, lock och alla kontakter på dess frontpanel. Lockets insida var försedd med sugkoppar för att utomhus kunna placeras som skydd på lådans översida.

Med anledning av försenade leveranser av sändtagare Fr-16 kunde utrustningarna inte tas i operativ drift förens under slutet av 1960-talet.  Under andra halvan av 1980-talet ersattes Tmr-16 av Radiostation Ra-706.

Tekniska data

Frekvensområde

103-156 MHz

Kanaldelning

50 kHz

Frekvensnoggrannhet

 ± 30 PPM

Modulering

A3 (AM)

Uteffekt

2 W

Känslighet

≥ 6 dB inom frekvensområdet vid 2,5 µV insignal, 30 %.

Skrivet av Arne Larsson (FHT)

Dokument som innehåller mer information:

Flygbassystemet Bas60 (1,3 MB) Författare: Jörgen Rystedt. (F04/05)