FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Fmr-16


Radiostation Fmr-16 med inkopplingsenhet

Radiostation Fmr-16 med inkopplingsenhet

Radiostation Fmr-16 består av Flygradio Fr-16 och en inkopplingsenhet.
Fr 16 var en för Sverige unik radiostation genom att den var den första heltransistoriserade flygradiostationen som utvecklats och tillverkats i landet.
Grundtanken vid framtagning av Fr 16 var att den skulle vara anpassad för både mark- och flyganvändning. För markanvändning krävdes stor flexibilitet beträffande frekvensbyte. Fr-16 uppfyllde detta krav genom att oscillatorerna placerades tillsammans med ett HF-filter i en speciell kanalenhet. Varje sändtagare kunde bestyckas med fem kanalenheter och dom var lätta att byta. För flyganvändning däremot var detta krav ej lika stort varför stationen ansågs vara för dyr som flygradio. Samtliga Fr-16 överfördes till markorganisa-tionen där de skulle användas som reservstationer för ordinarie markradio-utrustning. Bristen på ordinarie markradio medförde att Fr-16 i många fall fick användas som ordinarie radio.

Sändtagaren var heltransistoriserad och moduliserad och varje modul var inbakad med silikon. Detta gjorde att sändtagaren var miljötålig men efter inbakningen med silikon kunde modulerna ej prestandamässigt justeras.

Fr-16:s modulisering

Fr-16:s modulisering

En teknisk specifikation för markanvändningen hade ömsesidigt framtagits mellan AGA och KFF. Installationsmässigt fick mottagar- och sändarfunk-tionerna skiljas åt genom att ett koaxialrelä infördes som växlade antenningången mellan mottagarantennen och sändarantennen som fanns på en egen antennmast som uppsats 50 m från mottagarmasten.

Fmr-16 installerad i operatörsbord

Fmr-16 installerad i operatörsbord

Prototypen beställdes hos AGA 1959 och utvecklades i Lidingö samt tillverkades i Gävle. Utvecklingstiden med den första heltransistoriserade radiostationen tog tid. Serieproduktionen startade omkring 1963 och det visade sig att storsignalegenskaperna inte innehåll de krav som specificerats. Installationerna med skilda mottagar- och sändarantenner var gjorde och behovet av radiostationer var stort. Kompromisslösningar med externa bandpassfilter fick göras och runt 1966 godkändes sändtagarna för installation.

Fmr-16 visade sig vara en mycket driftsäker radiostation och som i stort sätt var underhållsfri under hela sin livslängd.

Sändtagare Fr-16 ingick i applikationerna Fmr-16, Tmr-16 och Tmr-16B.
Den tillverkades i ett antal av 350 enheter och avvecklades under mitten av 80-talet.