FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiostation Tmr-16B


Tmr-16BTmr_16B

Radiostation Tmr-16B

Tillverkad av Teleprodukter U Jansson & CO

Under slutet av 1960-talet uppstod ett stort behov hos flygvapnet att ta fram en ny transportabel markradio för samband med flygplan för mål och märke, utbildning samt till andra ändamål. Utrustningen fick benämningen Radiostation Tmr-16B.

1968 beställdes 69 radiostationer Tmr-16B hos Teleprodukter AB med leverans 1969. Det var den första större militära beställningen till företaget med utveckling och tillverkning.

I utrustningen ingick ett laddningsbart batteri, laddningslikriktare, handmikrotelefon och den av AGA tillverkade sändtagaren Fr-16F.
Tmr-16B var en portabel radioutrustning med bärsele som kunde bäras av en person. Genom att radion täckte hela det militära flygtrafikledningsbandet fyllde den också en funktion som reservradio för KC och TLF.

Sändtagare Fr 16 var en heltransistoriserade flygradiostationen. Grundtanken vid framtagning av Fr-16 var att den skulle vara anpassad för både mark- och flygapplikationer. För markanvändning krävdes stor flexibilitet beträffande frekvensbyte. Fr-16 uppfyllde detta krav genom att oscillatorerna placerades tillsammans med ett HF-filter i en speciell kanalenhet. Varje sändtagare kunde bestyckas med fem kanalenheter och var lätta att byta. Av vissa orsaker blev Fr-16 inte lämplig att användas i flygplan varför samtliga enheter överfördes till markorganisationen. Sändtagaren var heltransistoriserad och moduliserad och varje modul var inbakad med silikon. Detta gjorde att sändtagaren var miljötålig vilket bland annat gjorde den lämplig att användas för Tmr-16B.

Tekniska data

Frekvensområde

103-156 MHz

Kanaldelning

50 kHz

Frekvensnoggrannhet

 ± 30 PPM

Modulering

A3 (AM)

Uteffekt

2 W

Känslighet

≥ 6 dB inom frekvensområdet vid 2,5 µV insignal, 30 %.

Skrivet av Arne Larsson (FHT)

Dokument som innehåller mer information:

Flygbassystemet Bas60 (1,3 MB) Författare: Jörgen Rystedt. (F04/05)