FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiomottagare-707


Radiomottagare 707

Radiomottagare 707 (Foto FFV)

Leverantör SMS Styrsystem

Radiomottagare 707 beställdes av FMV hos SMS Telesystem 1986 i ett antal av 82 enheter.
Utrustningen utgjordes av en apparatlåda med kontrollorgan, högtalare, hörtelefon och Sändtagare 705.
Sändtagare 705 var tillverkad av Becker Flugfunkwerk i Tyskland
Radiomottagaren var anskaffad för att huvudsakligen användas i Bascentralerna vid Bas-90 för avlyssning av flygradiotrafik. Utrustningens sändningsmöjlighet var blockerad. Till mottagaren kunde externa högtalare anslutas.
Utrustningen kom även att användas på andra platser där behov av att lyssna på den militära flygtrafiken fanns.

Tekniska data

Frekvensområde

103-156 MHz

Kanaldelning

25 kHz

Frekvensnoggrannhet

 ± 30 PPM

Modulering

A3 (AM)

Känslighet

≥ 6 dB inom frekvensområdet vid 2,5 µV insignal, 30 %.

Skrivet av Arne Larsson (FHT)

Läs mer i dokumenten:

Sändtagare 705 (2,8 MB) Författare: Arne Larsson. (F09/07).

Flygbassystem 90 (2 MB) Författare: Jörgen Rystedt. (F02/09)