FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PS-870/T (1988-)


PS-870

(Bild AEF)                 

Allmänt
Ett resultat av flygvapnets utredning SUS70, var målsättningen, en ny generation låghöjdsradar, som skulle ersätta PS-15/F.

På den nya stationen ställdes helt andra skadetålighetskrav, än på PS-15
och man frångick den utsatta, höga masten. Den nya stationen fick benämningen PS-870 och var resultatet av en samordning mellan Marinen och Flygvapnets behov. PS-870 blev därigenom en gemensam station för yt-och låghöjdsspaning.

Stationen levererades av ITT Gilfilland, USA, i slutet av 1980-talet. Det är ett högteknologiskt låghöjdradarsystem, som är mycket svårt att störa ut och bekämpa. Radarsystem PS-870 projekterades av FMV och FortF i nära samarbete med Flygvapnet och Marinen.

Kort beskrivning
Huvuddelen av telematerielen är installerad i en transportabel telehydda, som bl.a. ger materielen rätt miljö. PS-870 är en två-dimensionell C-bands kompressionsradar. Förutom sändare och mottagare ingår även en PPI-utrustning med operatörsplatser för såväl Marinen som för Flygvapnet.

Radarn är uppbyggd kring ett antal mikroprocessorer som styr manövrar och funktioner. All manövrering och övervakning av radarutrustningen sker genom menyval från ”touch”-paneler, som finns vid varje operatörsplats. Inbyggda kontrollfunktioner övervakar alla viktiga data.

Radarantennen, som är av reflektortyp med två huvudlober har mycket små sidolober vilket ger förutsättning för bra radardata.

Radarmasten som är ostagad byggs upp till önskad höjd med element som monteras ihop på marken och sedan hissas upp.

I fredstid är PS-870 obemannad och finns i tre olika utföranden med varierande fysiskt skydd.

Tekniska data
Pga. de stränga sekretesskraven utelämnas teknisk data.

Källa:”DET BIVINGADE VERKET” ISBN 91-7810-543-9 Strildok kap 210

Läs mer om radarn i PS-870. Utdrag ur Strilsystemdokument, sammanfattat av Bengt Myhrberg (0,5 MB) (F16/09)

Dokument där det finns mer att läsa om PS-870.

Avgörande faktorer för markteleunderhållssystemets effektivitet (0,5 MB) (F04/10) Författare: Örjan Eriksson.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Flygvapnets transportabla radiolänkar 1948-2000 (8 MB) (F05/06 ) Författare: Göran Kihlström.

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ) (1,4 MB) Författare: Karl Gardh. (F01/08 utg 2)

Strics systempresentation (1,2 MB) Författare: Rolf Karlsson. (F06/10)

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem
(F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.

Utvecklingen av flygvapnets telekommunikationssystem 1990-2005 (1 MB) (F03/09) Författare: Bernt Söreskog.


Artiklar ur Flygvapennytt

Stril 90, Flygvapnets nya stridslednings- & luftbevakningssystem (nr 2/86)

Flygvapnet i ÖB:s programplan 89-92 (nr 1/89)

FV:s årsredovisning 1987/88 (nr 1/89)

FV:s årsredovisning 88/89 (nr 1/90)

Låghöjdsradarn PS-870 (nr 3/91)

System STRIC (nr 3/91)

Flygvapnet i obalans - får låg krigsduglighet (nr 4/91)

Ny radar för luftförsvaret och sjöbevakningen (nr 5/91)

Flygvapnet i regeringens försvarsproposition (nr 1/92)

Flygvapnet i 1992 års försvarsbeslut (nr 2/92)

Flygvapnets årsredovisning (4/92)

TEMA, F21 (nr 4/93)

Flygvapnets årsredovisning 1992/93 (nr 1/94)

TEMA, F17 (nr 2/94)

Programplan för försvaret fram till år 2000 (nr 4/94)

Försvarets årsredovisning (nr 5/94)

Flygvapnets årsredovisning - Första året i den nya Försvarsmakten (nr 5/95,1/96)

Flygvapnet i Försvarsmaktens årsredovisning 95/1996 (2/97)

Vad blev resultatet för Försvarsmakten? (nr 2/98)

Norrbottens flygflottilj - F 21 (nr 3/98)

Ny radarspaning och stridsledning i drift (nr 2/00)

Ett nytt ledningsförband, Strilbataljon 04 (nr 1/03)


Artiklar ur TIFF

Ny låghöjdsradar i STRIL (nr 2/81)

Radaranläggning 870 - Ny radar för marinen och flygvapnet (nr 2/87)


Länkar

Civila och militära radarstationer i Blekinge (Göran Mossbergs hemsida)

PS-870 (AEF)

R-1301 "Gladan" och R-1302 "Duvan" (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper)

Spaningsradar PS-870 (Försvarsmakten)

PS-870 (Arboga robotmuseum)