FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PS-08/F (1957-1979)


Bild PS-08

 

Allmänt
Inom utredningen Spaning och Stridsledning i luftförsvaret (SOS) tillsattes i slutet av 1954 en särskild luftförsvarsradarutredning (LRFU) som hade som uppgift att utreda hur framtida radarstationer borde utformas med hänsyn till kraven på hög- och lågtäckning, störskydd mm.

De första radarstationerna som flygvapnet anskaffade efter dessa normer var PS-08 och PS-65.

Radarstation PS-08/F var flygvapnets första egentliga storradar. Den var tillverkad av DECCA RADAR LIMITED i England. Med storradar avses här i fösta hand hög uteffekt och lång räckvidd.
Stationen hade en antenn av imponerande dimensioner med en reflektoryta på ca 170 kvadratmeter.

Flygvapnet anskaffade under 50-talet fyra radarstationer av denna typ. Anläggningarna upprättades i slutet av 50-talet och i början på 60-talet, samtliga i södra Sverige.

Ur teknisk synpunkt var stationen konventionellt byggd och i sin ursprungliga version helt igenom elektronrörsbestyckad. Stationen saknade utrustning för fastekoundertryckning och hade ett mycket begränsat störskydd. Mottagaren ersattes senare med ett nytt mottagaresystem (ASTER).

Sändarens höga uteffekt i kombination med den stora antennen gav hög effektkoncentration som resulterade i stor räckvidd och nålvassa radarekon med hög upplösning. Stationen presenterade måldata i form av bäring och avstånd, för höjddata krävdes därför separata radarhöjdmätare PH-12 och/eller PH-40 (se avsnitt höjdmätare).

Antenntornet var utfört i en kraftig stålkonstruktion som vilade på fyra betong fundament. Tornet hade två plattformar, en övre för antenn med dess vridutrustning och en undre för sändar/mottagarkabinen.

Radarantennen som var typ cosekvant2, bestod av en slitsmatad 22,5 m lång och 7,5 m hög reflektor monterad på en 22,5 m lång och 6,5 m bred ram-konstuktion.

Antennens vikt var 23 ton.

Radarstation PS-08/F innebar tillsammans med det nya stridslednings-systemet ”Stril 60” och övrig kringutrustning, ett enormt lyft för luftbevakning och stridsledning. Den operativa räckvidden hade praktiskt taget fördubblats mot tidigare.

De fyra 08-anläggningarna kom att bli huvudstrilradar i södra Sverige under större delen av 60- och 70-talet. Den politiska värdsbilden under denna tid speglade en mängd händelser i vår närmaste omgivning. Incidentberedskap och luftbevakning kom således att bli en väsentlig uppgift som krävde dygnetruntbevakning på anläggningarna.

Tekniska data
Frekvensområde:                  2850-3050 Mhz
Frekvesband:                        S-band(10 cm)
Pulseffekt:                            MK2 1,3MW,MK3 2,5MW
Pulsfrekvens(PRF):              271 Hz
Pulstid:                                 5 mickrosek.
Magnetrontyp:                      EEV 570
Magnetronkylning:               Vätskekyld
Mottagare:                             Lin Log,Dicke-fix
Antennrotation:                   6v/min
Räckvidd:                            >400 km
Loobbredd:                         0,3 grader

För mer information läs Spaningsradar PS-08/F (11 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F04/04)

Dokument där det finns mer att läsa om PS-08/F

Avgörande faktorer för markteleunderhållssystemets effektivitet (0,5 MB) (F04/10) Författare: Örjan Eriksson.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Flygvapnets Strilsystem, strilcentraler (12 MB) Författare: Bengt Myhrberg. (F01/06)

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ) (1,4 MB) Författare: Karl Gardh. (F01/08 utg 2)

Spaningsradar PS-15 ( 4,2 MB) Författare: Karl Gardh. (F06/04)

Spaningsradar PS-65/F (4 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F03/04)

Spaningsradarstation PS-66T (4,6MB) Författare: K-G Andersson. (F06/07)

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)

Svenska Flygvapnets Styrdatasystem (9 MB) Författare: Arne Larsson. (F22/04)

Tidiga igenkänningssystem för flygplan (1,3 MB) Författare: K-G Andersson. (F04/08)

Utvecklingen av Flygvapnets telefoni- och transmissionssystem ( 6 MB) (F03/05) Författare: Bertil Nilsson.


Artiklar ur Flygvapennytt

Svensk stridsledninga filosofi, verksamhet idag och framtid
(nr 2/79)

Radar utraderad (nr 3/79)

Slog av strömbrytaren - blev utan jobb (nr 3/79)


Länkar

Civila och militära radarstationer i Blekinge (Göran Mossbergs hemsida)

PS-08/F (AEF)

PS-08/F (Arboga robotmuseum)

PS-08 (Wikipedia)

Spaningsradar PS-08 (bergrum.se)


Bilder

(Det finns bilder från "Harry" om du klickar på denna länk)!
Bilderna kommer från Kjell Nilsson som tjänstgjorde vid Harry från 1965 och framåt.

 


 

LänkantennByggnad G

Länkantenn och byggnad G.

OperatörspulpetOperatörsbord Rrjal

Crrjal bord Rrjal bord (F2 övningsanläggning).

OP-rum

OP-rum.