FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


PH-12/F (PH-121F) (1958-1979)


PH-12 antenn

PH-12 Antenn med mastens toppdel.

Allmänt
PH-12 var en engelsk radar tillverkad av Marconi Wireless Telegraph med en svensktillverkad nick- och vridanordning. PH-12 anskaffades endast i fyra exemplar, samtliga placerade på 08-anläggningar.

Den första radarhöjdmätaren PH-12, levererades och upprättades på 08-anläggningen ”Harry” 1958. Installation och driftsättning utfördes av Marconis svenska representant SRA (Svenska Radiobolaget AB).

Kort beskrivning
Av flera anledningar finns ingen eller mycket lite dokumentation sparat till eftervärlden om PH-12 elektronikutrustning. Förhoppningsvis kan detta avsnitt kompletteras senare.

Sändare och mottagare var tillverkat av Marconi och hade beteckningen SR1000. Sändaren var en S-bandssändare, med en trolig PRF på 271 Hz för att inte störa 08-mottagaren.

Indikatorsystemet för både PS-08 och PH-12 var tillverkat av Decca Radar i England.

Antenn, mast och vridbord var nära nog identiskt med PH-133/F d v s den radarhöjdmätare som användes på PS-16 och PS-65 anläggningar.

Stationen bestod av en roterande mastanläggning med slitsmatad nickande antenn typ H80 samt av en i värn fast installerad elektronikutrustning.

Antennmasten var försedd med vridbord typ OV FR 0130 tillverkat av Oskarshamns varv med vridbordet monterat hängande i betongvärntaket.

1971 försågs antennen med en hydraulisk nickanordning och fick då beteckningen PH-121/F. 1974 modifierades antennen genom att reflektorn kläddes med aluminiumplåt.

PH-121/F avvecklades samtidigt med PS-08 anläggningarna 1978-1979.

Tekniska data
Frekvensband                   S-band (10 cm)
Pulseffekt                          2,5 MW
Pulstid                               2,5-5,5 μs
PRF                                    271 Hz
Magnetrontyp                    Rising Sun
Magnetronkylning              Luft/vätska
Lobbredd Hor                    5°
Lobbredd Vert                   1,25°

Källa: Hans Månsson, AerotechTelub AB, Markradar, ArbogaDokument

För mer information se Förstudie angående den historiska radar-utvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 )

Dokument som innehåller mer information om PH-12.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Spaningsradar PS-08/F (11 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F04/04)


Länkar

PH-12 (AEF)

PH-12, 1958-1979 (Arboga Robotmuseum)

Höjdradar PH-12 (Bergrum.se)


Bilder

Totalvy betonghus och antennAntenn med länkparabol

Totalvy betonghus och antenn. Antenn med länkparabol.

Sändare SR1000, dörren öppen till mottagarenHPI höjdindikator

Sändare SR1000, dörren öppen till mottagaren. HPI höjdindikator.

Antenn med länk och radio

Antenn med länk och radio.