FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PH-40/F (1962-1993)


PH-40

PH-40 totalvy med Plessy ståltorn

Allmänt
PH-40/F är en nickande höjdmätare som ingår i Strilsystemet. Höjdmätaren är ansluten till databehandlingsutrustning 203 eller 208 beroende på om höjdmätaren är placerad vid en PS-65 anläggning eller PS-08 anläggning. Höjdmätaren fjärrstyrts via en transmissionsutrustning. PH-40 används även som personlig höjdmätare.

Kort beskrivning
PH-40/F är tillverkad av Plessey Radar, England och utgörs i stort av sändare, mottagare, antenn och fjärrmanöverutrustningar. Höjdsvep och sidriktning av antenn ombesörjs av hydrauliska anordningar.

Sändarutrustningen är för övrigt nära nog identisk med sändarutrustningen för radarhöjdmätare PH-39/F.

Mottagarutrustningen var från början helt elektronrörsbestyckad men ersattes i slutet på 60-talet av en ny generation heltransistoriserad störskyddsmottagare benämnd ASTER. Astermottagaren innehöll tre mottagarkanaler på MF-bandet, Lin, Log och ”Dicke-Fix”.

Två olika typer av installationer förekom. En där vridbord och antennsystem är monterat på en trebensmast med antennmanöver, sändar och mottagar-utrustningen installerad i en betongbunker och en där vridbord och antenn-system var monterat på ett 11 meter högt ståltorn med motsvarande utrustningar inne i detsamma. Antennsystemet var monterat på den rörliga delen av vridbordet och vägde 9,2 ton. Det bestod i stort av en dubbelkrökt 2,5 m bred och 10,6 m hög reflektor med horn och hydraulsystem för höjdsvep.

PH-40/F anskaffades under 1960-talet, till en början i sex exemplar som placerades med fem i syd och mellansverige, en i norr. I början på 1970-talet, köptes ytterligare två stationer, dvs, totalt anskaffades åtta PH-40/F.

Efter avveckling av PS-08 och PS-65 stationer flyttades överblivna PH-40 stationer till andra delar av landet. Vid avvecklingen av PH-40 anläggningarna, som påbörjades 1992, flyttades en överdel till ett ståltorn med antenn till SAAB AB i Arboga (fd CVA). Denna utrustning användes för Ue-reparationer, kontroll och modifiering av hydralsystemet.

PH-40 antal och flyttkarusell

 

Grundplac

 

Driftstart

Flyttades till

När (ca)

Avveckl

Stn 1

R188

 

1962

LFC W2

1979

1999

Stn 2

R180

 

1963

F4 Frösön

1993

2000

Stn 3

R128/178

 

1963

R130

1979

1993

Stn 4

R220

 

1963

CVA Arboga

1990

?

Stn 5

R100

 

1964

 

 

1992

Stn 6

R138

 

1967

R160

1979

1993

Stn 7

R70

 

1975

 

 

1992

Stn 8

R210

 

1975

 

 

1993


Stn 1 och 2 var monterade på en trebent mastplattform, övriga i ståltorn.

Stationen på CVA hade endast antennsystem och den översta våningen med hydraulsystem.

Tekniska data
Sändartyp                           Magnetron
Frekvensband                    S-band (10 cm)
Pulseffekt                           2,2 MW
Pulslängd                            5 μs
PRF                                    200-300 Hz
Brusfaktor                           <9 dB
Nickfrekvens                      20-60 svep/min
Räckvidd                            400 km
Rot.hastighet                      6 v/min
Lobbredd Hor                     3°
Lobbredd Vert                     0,75°

Ovanstående är hämtat ur
Förstudie angående den historiska radar-utvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Dokument som innehåller mer information om PH-40.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Spaningsradar PS-08/F (11 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F04/04)

Spaningsradar PS-65/F (4 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F03/04)

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)


Bilder

Totalvy PH-40 med Plessy ståltornMonterad på tripod

Totalvy PH-40 med Plessy ståltorn. Monterad på tripod.

OprumKabel och vågledarutgångar från SM-enhet

Oprum. Kabel och vågledarutgångar från SM-enhet.


Film

Ekot som försvann

-------------------------------------------------------------------------------------------

PH-40 VridbordsbytePH-40

 

Historik
Filmen är 10 minuter lång med bra bild och ljud och som visar det omfattande arbete som krävdes för att byta vridbord på en höjdmätare PH-40 i fält. I filmen är vridbordet monterat på ett 11 meter högt ståltorn med sin utrustning monterat inne i tornet.

PH-40/F är en nickande höjdmätare.

PH-40/F tillverkades av Plessey Radar, England och ingick i det svenska Strilsystemet. Höjdmätarna inköptes i början av 60-talet i ett antal av sex stationer.

Filmen är producerad av Sture Bild/Reinhold Carlsson på uppdrag av KFF/FMV. Digitaliserad genom FHT försorg 2021 och registrerad och bevarad hos FVM. Fritt för intresserade att kopiera.

 

 

 


Länkar

Civila och militära radarstationer i Blekinge (Göran Mossbergs hemsida)

PH-40 (AEF)

PH-40, 1962-93 (Arboga Robotmuseum)

Höjdradar PH-40 (Bergrum.se)