FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Blekinge flygflottilj F17 1944-


F 17 VaktlokalVakten F 17 Lansen

Vakten F 17 av tidigare årgång och vakten F 17 av idag. Lansen utanför vaktern (Bilder från F 17 kamratförening, M. Svensson)

Flottiljen etablerades 1944 som ett förband främst avsett för samverkan med marinen.

Den plats man valde för flottiljen, Bredåkra, hade tidigt militära anor. Kungl. Blekinge Bataljon vapenövade under åren 1886-1901 på Bredåkra lägerplats. Därefter utnyttjades platsen under en tid av I 7, Karlskrona grenadjär-regemente.

Kort historik
1944 till 1947 var F17 utrustad med bombplanet B3, Junkers Ju 86, som var utrustade för fällning av minor och torpeder.

1947 till 1956
var flottiljen försedd med T18B, en Saab18 version avsedd för bekämpning av fartyg och invasionsföretag med minor och torpeder. Torpeden blev emellertid aldrig något vapen, men minfällning pågick under några år.
Huvudvapnen för T18 blev i stället bomber och raketer, akan och den unika 57mm kanonen, monterad i bombrummet.
T18B blev med sin beväpningskombination något av en föregångare till senare tiders attackflyg.
Även ett antal B18B tillfördes flottiljen avsedda för målmarkering. Dessa utgjorde ett komplement till T18 då vissa av dessa var försedda med flygradar PS-18.

1954 till 1955
opererade ett antal A21RB på flottiljen och några inlånade A29B. Dessa användes i huvudsak för inskolning av flygande personal till jetflygplanens speciella egenskaper. Detta inför den kommande övergången till flygplan A32A Lansen.

1956
omvandlades F17 till en attackflottilj - den första i flygvapnet - och tog steget in i jetåldern med ombeväpning till A32A Attacklansen.

1973
påbörjades övergången till ett jaktförband, då två jaktdivisioner J35F Draken med en stomme från då nedlagda F3 överförs till flottiljen.

1975
Med den sista Lansenflygningen den 18 november avvecklades den sista attackdivisionen.

1976 till 1978
var F17 en ren jaktflottilj reducerad till två divisioner J35F.

1978
läggs en jaktdivision ned och ersätts med en modern spaningsdivision med SH37 och SF37 Viggen, överförda från det nedlagda F11.
F17 blir därmed en blandflottilj med jakt och spaning

1982
jaktdivisionen omskolas till JA37 ersätter J35F.

1993
flyttar spaningsdivisionen till F 10 och ersätts med en JA37 division från nedlagda F13. F17 blir återigen en renodlad jaktflottilj med två divisioner.

2002
ombeväpnades flottiljen till två divisioner JAS39A Gripen

En artikel "F17 Kungl Blekinge Flygflottilj Attackförband"  publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 3 1965. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F17 vid den tiden.


Källa: AEF


F 17 fljområde


28 oktober 2016

 


Artiklar ur FlygvapenNytt

Flygskolan etableras på Malmen (nr 1/03)

Flygvapennytts temaserie del 1: F 17 (nr 3/74)

Flygvapennytts temaserie del 2: F 17 (nr 4/74)

Gripen flyttar till Ronneby (nr 2/02)

Tema F 17 (nr 2/94)

--------------------------------------------------------------------------

Hänt på F 17

Nr 2/64


Artiklar ur TIFF

Blekinge flygflottilj F 17 (nr 1/86)

F 17 robotdivision (nr 3/68)

Flygvapnet idag och i framtiden (nr 3/94)


Artikel från Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)

F 17 (SFF)


Länkar

Blekinge flygflottilj (Försvarsmakten)

F17 Kamratförening


Böcker

Från B3 till Jaktviggen, F17 50 år 1944-1994, Forsberg Sigvard

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein


Film

F 17 flygdag 1984 (YouTube)