FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Östgöta flygflottilj F3 1926-1974


Malmen vid Malmslätt hade sedan 1913 varit arméflygets huvudbas.
När Tredje flygkåren bildades 1926 hade förbandet redan varit ett krigsorganiserat förband för samverkan med armén. Kåren blev därför som del av flygvapnet ett förband för armésamverkan.

Inledningsvis omfattade förbandet två jakt- och tre spaningsdivisioner samt depå och Flygvapnets jaktskola, som 1932 överfördes till Första Flygkåren i Västerås.

En arméspaningskurs, som var gemensam för hela Flygvapnet, genomfördes också varje år.

Under de första åren utbildades även i sjöflygning, då det armésamverkande flyget inte alltid kunde räkna med att disponera flygfält.

1936 Namnändring till flygflottilj F3 har då tre divisioner för armésamverkan.

1940 i mars tillfördes en fjärrspaningsgrupp som senare under året utökades till en division och ingick i den nya flygeskadern som sattes upp.

Flygfotografering och artillerieldledning utvecklades och samverkan skedde med Meteorologiska Centralinstitutet avseende vädertjänst.

1948
ombeväpnades flottiljen till jaktflottilj enligt 1948 års försvarsbeslut och överfördes till 3. Flygeskadern, E 3.

1967
tillfördes en målflygdivision med J29C och J29F och 1970 fick man också ett antal SK60.

1968
placerades Flygvapnets Bomb- och skjutskola, FBS, på F3 och var kvar här till 1982.

1971
överfördes en målflygrupp J32B från F15 Söderhamn till F3 och 1972 påbörjades modifieringen av J32B till 32E och 32D för Målflygdivisionen.

1973
Överfördes den sista jaktdivisionen J35F till F17 i Ronneby och samma år flyttades Transportflygdivisionen på F8 över till Malmen med Tp85 Caravelle, Tp52 Canberra, Tp79, DC-3 och Tp83 Pembroke.

Avveckling
1974-06-30 upphörde flottiljen, men Målflyg- och Transport-flygdivisionen levde kvar som detachementet F13 M och efter nedläggningen av F13 1994, F16 M.

Flottiljingenjören, fld Gunnar von Köhler skrev en artikel "F3 - ett modernt förband med gamla anor" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet" nr 3 1958. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F3 vid den tiden.

(Källa AEF)


28 augusti 2016

Söndagen den 28 augusti 2016, som avslutning på de två flygdagarna på Malmen, hölls en högtidlig minnesceremoni över de nedlagda flottiljerna F3 och AF2.

MinnesceremoniMinnesceremoni

MinnesceremoniMinnesceremoni

MinnesceremoniMinnesceremoni

(Bilder från F 3 Kamratförening)


Artiklar ur FlygvapenNytt

Flygvapennytts temaserie nr 11: F 3 (nr 4/72)

Farewell Caravelle (nr 4/98)

Flygskolan till Malmen (nr 4/01)

Flygskolan flyttar till Malmen (nr 1/02)

Flygskolans flytt till Malmen (nr 4/02)

Flygskolan etableras på Malmen (nr 1/03)

-----------------------------------------------------------------------------

Hänt vid förbandet

Nr 1/63

Nr 1/64

Nr 2/64


Artiklar ur TIFF

Malmslätt F3 (nr 1/73)

Malmenflygets historia 1911-1913 del 1 (nr 3/89)

Malmenflyget historia 1914-1915 del 2 (nr 2/90)


Artikel från Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)

F 3 (SFF)


Malmenbladet


Länkar

F3 Kamratförening

F 3 Malmslätt (wikipedia)

Kungliga Östgöta Flygflottilj (AEF)


Film

Kungliga Östgöta Flygflottilj 1947 - Kulturarv Östergötland

Kungliga Östgöta Flygflottilj 1948 - Kulturarv Östergötland

Kungliga Östgöta Flygflottilj 1949 - Kulturarv Östergötland


Böcker

Det svenska militärflygets debut I (Börje Räftegård)

Det svenska militärflygets debut

Det svenska militärflygets debut II (Börje Räftegård)

Det svenska militärflygets debut II

F 3 Flygflottiljen på Malmen (SFF)

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein