FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Kungliga Skånska flygflottiljen F10 1940-2002


Vakten F 10FlygplanMinnessten

Bilder tagna september 2013 av Thomas Jingskog

Uppbyggnad och beredskap vid tionde flygflottiljen
Den tionde flygflottiljen sattes upp för att försvara luftrummet över Skåne.

Ett detachement för F10 inrättades sommaren 1940 på F8 Barkarby. Under oktober 1940 flyttades verksamheten provisoriskt till Bulltofta flygplats utanför Malmö.

Tre hangarer uppfördes vid norra sidan av flygfältet och en av AB Aerotransports hangarer hyrdes som verkstad.

Under den första perioden tillfördes flottiljen en mängd andralinje flygplan som de övriga flottiljerna mönstrat av.

Det första riktigt egna flygplanet blev det i Italien inköpta J20. Leveranserna inleddes i mars 1942 och avslutades februari 1943 då 60 flygplan levererats.
Även om Bulltofta var flottiljens hemvist så var flygplanen under längre perioder utplacerade på de skånska krigsflygfälten.

Fram till andra världskrigets slut var det en hektisk period för F10. Man gjorde över 28 000 starter och hundratals främmande flygplan avvisades eller lotsades ner på svenska flygfält.

Flyttning till Ängelholm
Valet av flottiljens slutliga placering föll på Barkåkra utanför Ängelholm. Flottiljen bytte därmed namn till F10 Ängelholm. I oktober 1945 flyttade flottiljen till en nybyggd förläggning på Barkåkra.

Slutet på propellerepoken
1945 tillfördes F10 FFVS J22. Detta helsvenska flygplan tjänstgjorde i sex år på F10 och var det sista propellerplanet i första linjen.

Jetflygplan gör entré
Med SAAB J21R som snabbt avlöstes av J28 Vampire inleddes jetåldern på F10.

Dessa följdes av en trotjänare J29 Tunnan som var i tjänst under 13 år.

I avvaktan på att Drakar skulle levereras tjänstgjorde ”piloternas plan” J34 Hunter under några år.

Drakenepoken
Inleds med leveranser av J35D därefter J35B, snabbt följda av den verkliga trotjänaren under 20 år, J35F.
1969 installeras en digital flygsimulator för J35F2
1986 tillkommer SK35 för typinflygning, TIS, som överförts från F16.

1987 modifieras 50st J35F till en kraftfullare version betecknad med alfabetets tionde bokstav J35 Johan som var i tjänst fram till nedläggningen av den tionde flottiljen.


Avveckling
F10 lades ner 2002 genom försvarsbeslutet 2000.

(Källa AEF)

 

Läs mer historia om F 10 på Kamratföreningens sida.


22 november 2016

Idag har Flygmuseet haft besök av generalmajor Mats Helgesson. Besöket var ett led i FVC (FlygVapenChefen) besök vid nedlagda förband.

Efter en samvaro på mässen avslutades förmiddagen med en ceremoni vid minnesstenen på Valhall Park. Appell för generalen blåstes, tal av av FVC och F 10 Kf:s ordförande. Kransnedläggning genomfördes vid minnesstenen.

Som avslutning spelades F 10 förbandsmarsch "Internationell gemenskap".
Foto: Krister Sörhede (Från FB Tor Netterby)

MinnesstundMinnesstund

MinnesstundMinnesstund

MinnesstundMinnesstund

Flygvapenchefen vill ha fler baser och JAS-plan (Lokaltidningen)


Artiklar ur FlygvapenNytt

20-åringen F 10 i Barkåkra jubilerade med stor flygdag (nr 1/60)

F 10 har fått ny civil flygstation (nr 4/64)

Debattinlägg om STRIL (nr 3/74)

Flygskolan till Malmen (nr 4/01)

Flygskolan flyttar till Malmen (nr 1/02)

Flygskolans flytt till Malmen (nr 4/02)

Flygvapennytts temaserie nr 10 del 1: F 10 (nr 2 o 3/72)

Flygvapennytts temaserie nr 10 del 2: F 10 (nr 4/72)

I korthet (nr 1/03)

Johan Gul tackar för sig (nr 2/97)

Tema F 10 (nr 3/93)


Artiklar ur TIFF

F10 (nr 3/70)

Flygvapenhistoria - F 10-historia (nr 4/98)

Marktelekontoret; MTK på F 10 (nr 2/90)

Skånska flygflottiljen 50 år, Flygdag (nr 3/90)


Artikel från Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)

F 10 (SFF)


Länkar

F10 Kamratförening

F 10 Ängelholm (Wikipedia)

Kungliga Skånska Flygflottiljen (AEF)

Ängelholms flygmuseum


Film

Filmer hos F 10 Kamratförening

Flygdag på F 10, 1995 Markutställning (Youtube)

Flygdag på F 10 Ängelholm, 1995, Draken (Youtube)

Stordraken på F 10 Ängelholm (Yoytube)

The Show must go on (YouTube)


Böcker

Flygvapen över Skåne, F10 minnesbok

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein

Skånska Flygflottiljen 50 år, Stridsberg Sven

Tionde flygflottiljen 70 år (F 10 Kamratförening)

Tionde Flygflottiljen på Bulltofta, Stridsberg Sven