FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PS-860/T (1980-)


 

PS-860

Allmänt
Som en följd av luftförsvarsutredningen SUS70 anskaffades 1980 PS-860T från ITT Gilfillan USA.

Denna radar som är en 3D radar är transportabel och är flygvapnets första radarstation med elektroniskt styrd avsökning i höjdled medan avsökningen i horisontalplanet sker genom antennrotation.

Kort beskrivning
Strilradaranläggning 860, är den gemensamma benämningen på primärradar 860 med tillhörande objekt och fortifikatoriska anordningar. Teleutrustningen är installerad i två hjulförsedda telehyddor.

Anläggning 860 kan bestyckas för tre olika ledningsfall och grupperas på skyddad eller oskyddad plats. Beroende på ledningsfall kan anläggningen kompletteras med OP-hyddor och radiovagn.

Vid skyddad uppställningsplats är anläggningen upprättad på en fortifikatoriskt skyddad plats. Största delen av materielen är placerad i bergrum. Radarantennen är monterad på en antennhiss, som kan sänkas ner i ett schakt och skyddas av luckor.

Vid oskyddad plats är anläggningen upprättad på en förberedd grupperingsplats med gjutna mastfundament, osv.

Som tidigare nämnts är PS-860 en S-bands 3D-radar. Radarplottar och höjdinformation sänds smalbandigt via spridare till berörda centraler för strids- eller flygtrafikledning.

Tekniska data
Pga av de stränga sekretesskraven utelämnas teknisk data.

Källa ovan:”DET BEVINGADE VERKET” ISBN 91-7810-543-9 Strildok Kap 211

Läs mer i FHT-dokumentet Strilradaranläggning 860 (PS-860) (5,5 MB) En Antologi. (F 02/14)


Presentation om PS-860 som hölls av Björn Kristoffersson på urval FV vårmöte 2015-03-10
PS-860 (pptx-fil) 10 MB
PS-860 (pdf-fil) 2 MB

Presentation PS-860


Dokument som innehåller mer information om PS-860.
Avgörande faktorer för markteleunderhållssystemets effektivitet (0,5 MB) (F04/10) Författare: Örjan Eriksson.
C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)
Flygbassystem 90 (2 MB) Författare: Jörgen Rystedt. (F02/09)
Flygvapnets transportabla radiolänkar 1948-2000
(8 MB)
(F05/06 ) Författare: Göran Kihlström.
Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet
(F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.
Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB)
(F17/09) Författare: Örjan Eriksson.
Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ) (1,4 MB) Författare: Karl Gardh. (F01/08 utg 2)
Spaningsradarstation PS-66T (4,6MB) Författare: K-G Andersson. (F06/07)
Strics systempresentation (1,2 MB) Författare: Rolf Karlsson. (F06/10)
STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)
Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.
Utvecklingen av flygvapnets telekommunikationssystem 1990-2005 (1 MB) (F03/09) Författare: Bernt Söreskog.


Film

Flygflottiljen F 4 Östersund (YouTube)

Stril i luftförsvaret (YouTube)


Artiklar ur Flygvapennytt

FMÖ del 2 1982 (nr 4/82)

Flygåret 1984-1985, verksamhetsberättelse (nr 4/85)

Stril 90, Flygvapnets nya stridslednings- & luftbevakningssystem (nr 2/86)

Flygvapnet i ÖB:s programplan 89-92 (nr 1/89)

FV:s årsredovisning 88/89 (nr 1/90)

System STRIC (nr 3/91)

Flygvapnet i obalans - får låg krigsduglighet (nr 4/91)

Flygvapnet i regeringens försvarsproposition (nr 1/92)

Flygvapnet i 1992 års försvarsbeslut (nr 2/92)

TEMA, F17 (nr 2/94)

Försvarets årsredovisning (nr 5/94)

Norrbottens flygflottilj - F 21 (nr 3/98)

Ny radarspaning och stridsledning i drift (nr 2/00)

Ett nytt ledningsförband, Strilbataljon 04 (nr 1/03)


Artiklar ur TIFF

DBU för rörliga indikatorrrum (nr 3/76)

Bättre underhållsföreskrifter för PS-860 (nr 2/77)

ITS 860 - Nytt system för driftövervakning (nr 2/77)

Ny låghöjdsradar i STRIL (nr 2/81)

ES860 - Expertsystem för radarstation 860 (nr 1/90)


Länkar

Civila och militära radarstationer i Blekinge (Göran Mossbergs hemsida)

Höghöjdsradar PS-860 (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper)

PS-860 (AEF)

PS-860 (Arboga robotmuseum)

PS-861, 2009- (Arboga robotmuseum)