FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Smalbandsöverföring DT-109


Smalbandsöverföring (princip)

Smalbandsöverföring av radarbild (princip)


Allmänt
För överföring av radarinfomation från radarstationer till en central, tillämpades från början bredbandsöverföring (BBÖ).

Sammanlagringen av de olika signalerna från radarstationen skedde med hjälp av multiplex-utrustningar, vilket möjliggjorde överföring av ett stort antal signaler samtidigt (video, synk, bäring, manöversignaler osv). Detta överfördes via radiolänk, RL-81.

BBÖ-systemet var ett dyrt och underhållskrävande system som även hade sin begränsning vid större överföringsavstånd.

I mitten på 70-talet tog LM Eriksson i Mölndal fram ett nytt överföringssystem, så kallat smalbandsöverföring (SBÖ) som fick beteckningen datatrans-missionsutrustning 109 (DT-109).

Systemet infördes för att i första hand öka strilsystemets flexibilitet och för att möjliggöra överföring när överföringsavståndet var stort. I SBÖ-systemet behandlades den analoga radarinfomationen i DT-109 till ett digitalt data-meddelande redan vid radarstationen, varefter meddelandet överfördes till berörd central, via tråd eller en talkanal i länkstråket, i form av ett
”200”-meddelande.

De radarstationer som utrustades med DT-109 var PS-15, PS-65, PS-66, och PS-810.

Från början var SBÖ-förbindelsen från radarstation till central, stelt upp-kopplad, men under 90-talet infördes s.k. spridare, vilket medförde att flera centraler kunde erhålla radardata från samma radarstation samtidigt.

Kort beskrivning
SBÖ systemet består i stort av följande utrustning:

  • SBÖ sändardel
  • Datatransmissionsutrustning 133 (DT-133)
  • Databehandlingsutrustning 205 i central (DBU 205)
  • SBÖ-dataspridare

I SBÖ sändardel, som är placerad i radaranläggningen, ingår förutom kraftenhet, en radarextraktor, smalbandsterminal, IK-extraktor, samt en provgenerator.

Radarextraktorn har till uppgift att från radarstationens analoga video, extrahera (välja ut) nyttig information och sortera bort störningar, brus, ej godkända mål osv. Detta för att överföringskapaciteten på ca 100 godkända mål/s inte ska överskridas. När ett mål blivit godkänt översänds dess bäring och avstånd digitalt till smalbandsterminalen, som sedan samordnar över-
föringen med andra yttre enheter, som är anslutna till DT-109, t.ex. ASP och IK-extraktor. Smalbandsterminalen genererar även det datameddelande, som skickar informationen vidare till centralen.

Provgeneratorn har till uppgift att kontinuerligt övervaka funktionen hos övriga ingående enheter och indikera lokalt och centralt vilken status ingående enheter i DT-109 har.

DT-133
Med hjälp av modem DT-133 överförs nu de datameddelanden, som genererats i smalbandsterminalen, via tråd eller en talkanal på länk till ansluten central (Rrgc). Med en överföringshastighet på 4800 bit/s kan ca 100-110 datameddelanden per sekund överföras.

SBÖ-dataspridare
Funktionsprincipen för SBÖ-dataspridare är att SBÖ-data från radar, överförs på en stel eller förmedlad förbindelse, till spridaren. I spridaren regenereras SBÖ-data och distribueras upp till sex centraler, på stela eller förmedlade förbindelser. En av centralerna kan vara överordnad och disponera höghastighetskanalen genom spridaren till radarn, för att till exempel övervaka radarns funktion samt utöva strilradarledning genom överföring av funktionslägesorder.

DBU 205
I Rrgc behandlas smalbandsdata och informationen presenteras på operatörens PPI, samt utgör dessutom indata för målföljning, höjdmätning och identifiering.

För mer information läs” Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ) (1,4 MB) Författare: Karl Gardh. (F01/08 utg 2)

Dokument som innehåller mer information om smalbands-överföring.

FYL-radar PS-810 (7 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F25/04)

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

PS-860. Utdrag ur Strilsystemdokument, sammanfattat av Bengt Myhrberg (0,5MB) (F16/09)

PS-870. Utdrag ur Strilsystemdokument, sammanfattat av Bengt Myhrberg (0,5 MB) (F16/09)

Rrgc/F. En viktig komponent i stril M/60 del 1 (2 MB) Författare: Bengt Olofsson. (F02/12)

Strics systempresentation (1,2 MB) Författare: Rolf Karlsson. (F06/10)

Spaningsradar PS-15 ( 4,2 MB) Författare: Karl Gardh. (F06/04)

Spaningsradar PS-65/F (4 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F03/04)

Spaningsradarstation PS-66T (4,6MB) Författare: K-G Andersson. (F06/07)

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)

Utvecklingen av Flygvapnets telefoni- och transmissionssystem ( 6 MB) (F03/05) Författare: Bertil Nilsson.

Utvecklingen av flygvapnets telekommunikationssystem 1990-2005 (1 MB) (F03/09) Författare: Bernt Söreskog.