FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo
Analog radiolänk
Radiolänkutrustning RL-81


Tillverkare: Selenia 1961 – 1990?

Förord
RL 81 var en av de första högkapacitetslänkarna som anskaffades bl a för utbyggnaden av Stril 60.

Radiolänkutrustning RL-81 består av följande huvuddelar:

  • Radioutrustning bestående av stativ som innehåller sändarenhet, mottagarenhet, kraftenheter, filter, isolatorer och cirkulatorer.
  • Vågledarsystem mellan radioutrustning och antenn.
  • Antenn.
  • Övervakningsutrustning och omkopplingsutrustning i samma stativ.

Allmänt
RL-81 är en frekvensmodulerad bredbands radiolänkutrustning avsedd för ett länksystem med flera ingående länkstationer. Den arbetar på frekvenser inom området 6845-7405 MHz och kan överföra en bredbandsinformation såsom radardata med mer än en videokanal, bäringsinformation osv. Sändarens uteffekt är ca 1 W, mottagarens brusfaktor är bättre än 13 dB. Uppnåelig räckvidd bestäms i hög grad av antenner, antennplacering, mellanliggande terräng, lokala störningar mm. Räckvidden är i allmänhet något över optisk räckvidd. Antennen är gemensam för sändare och mottagare för förbindelse i samma riktning.

KONSTRUKTION

Allmänt
RL-81 radiostativ består av fyra enheter

  • Kraftenhet sändare (S)
  • Sändarenhet
  • Mottagarenhet
  • Kraftenhet mottagare (M)

Parabolantenner, mellankopplingskablar, vågledare, vågledarkomponenter samt skåp utgör tillsammans med huvudenheterna ovan ett komplett RL-81-system. I denna beskrivning beskrivs alla ingående delar till och med vågledarkomponenterna dvs. inte vågledare och antenner.

RL-81 är en utveckling av en bärbar länkutrustning Raytheon KTR-1000 G där radioenheterna alltid används med ett visst avstånd till sina kraftenheter. Antennerna är därvid direkt monterade på radioenheterna och kablar förbinder dem med kraftenheterna.

RL-81-enheterna är monterade i skåp enligt bild med kraftenhet till vänster och radioenhet till höger. I skåpet kan upp till sex system få rum, dvs. sex mottagarsystem eller sex sändarsystem eller en blandning av sändar- och mottagarsystem. Stativen benämns t ex SM 23 som består av 2 sändar- och 3 mottagarsystem. Vid t ex 6 sändarsystem benämns skåpet SM 60. I skåpen placeras vanligtvis sändare överst och mottagare under. Mottagare och sändare frekvensparas i vertikalled på de olika länkpunkterna så, att sänd-arna alltid numreras från ena hållet och mottagarna på motstationen från andra hållet.

Vanligtvis är sändare system 1 den översta, system 2 den näst översta osv, på motstationen är mottagare system 1 underst, system 2 näst underst osv. Detta gör att signalens väg genom vågledarkomponenterna blir lika lång för alla system.

Skåp
Skåpen är matt gråblå. De är av pressad plåt och har två dörrar. Alla fogar är skruvade ihop vilket underlättar isärtagning och sammansättning. Skåpen är täta med undantag för ett uttag upptill och ett intag nedtill för luftventilering.
Skåpens mått är höjd 2,15, bredd 1,96 samt djup 0,80 m.

Enheterna är fastsatta i skåpet med skruvar och fasta ankarmuttrar. Vid service inuti enheterna måste de tas ned. Dock kan alla rör, mätpunkter och manöverorgan nås på frontpanelen, varvid omfattande felsökning kan göras innan enheterna måste tas ut ur skåpet. Avståndet mellan skruvhålen är standard 19 tum. Enheternas stommar har måtten 52 x 33 cm.
Den djupaste enheten, kraftenheten, är 38 cm djup från frontpanelen. Enheterna har kraftiga handtag, se bilder.

Till skåpen med sändare hör en hållare för en lös ratt, som används till trimning av sändarklystronen. Hållaren är placerad på lämplig plats.

I skåpen finns borrade hål med ankarmuttrar för fastsättning av cirkulatorer.

TEKNISKA DATA

Allmänt

Frekvensområde

6845-7405 MHz

     dock med samma klystroner avstämbar inom

6575-7425 MHz

     med olika varianter av klystroner inom

5925-8400 MHz

Antal kanaler uppdelade i två raster

29 st

Duplexavstånd

280 MHz

Kanalavstånd samma stråk

40 MHz

Kanalavstånd skilt stråk

20 MHz

Modulationssätt

FM

Maximal deviation

±5 MHz

Innivå vid max sving, till sändaren

1,0 V (topp till topp)

Utnivå vid max sving, från mottagaren

1,6 V (topp till topp)

Modulationsbandbredd

100 Hz - 10 MHz

Tolerans basbandet 100 Hz (200 KHz referens)

-1.5 ±0,5 dB

Tolerans basbandet 1 kHz

0 ±0,3 dB

Tolerans basbandet 10 kHz

0 ±0,2 dB

Tolerans basbandet 100 kHz

0 ±0,1 dB

Tolerans basbandet 500 kHz

0 ±0,1 dB

Tolerans basbandet 1 MHz

0 ±0,15dB

Tolerans basbandet 2-4 MHz

0 ±0,2 dB

Tolerans basbandet 5-6 MHz

0 ±0,3 dB

Tolerans basbandet 7 MHz

-0,5 ± 0,5 dB

Tolerans basbandet 8 MHz

-1 ±0,5 dB

Tolerans basbandet 10 MHz

0 ±0 dB

In - utimpedans Basbandsanslutning

75 ohm

Kraftförsörjning

Enfas växelström 189-253 V
Omkopplingsbar 220, 220, 230 V 50-60 Hz

Effektbehov

 

    Mottagare

340 W

    Sändare

330 W

Klimat under drift

 

    Temperatur

+20° C till + 50° C

    Fuktighet

95% max

Klimat under förvaring (packad)

 

   Temperatur

- 40° C till + 70° C

    Fuktighet

95 % max

RL-81 skåp SM-22RL-81 kraftenhet sändare, frontpanel

Skåp SM-22 (Bild FHT). Kraftenhet sändare, frontpanel
(Bild ur FV Beskrivning).

RL-81 sändarenhet, frontpanel

Sändarenhet, frontpanel (Bild ur FV Beskrivning).


Mer om RL-81 finns beskrivet i FMV publikation ”Försvarets Fasta Radiolänknät Försvarets Telenät Ett historiskt perspektiv” utgiven 1996.


RL-81 EN ITALIENSK HISTORIA

Under 1960-talet byggdes stomnätet i FFRL (Försvarets Fasta RadioLänknät) ut med radiolänkutrustning RL-81, en helt rörbestyckad utrustning på 7 GHz bandet, som levererades av Selenia i Italien. RL-81 kom att utgöra stommen i FFRL och senare FTN (Försvarets Telenät) under 30 år.Hans Broberg

Hans Broberg, som anställdes på CVA:s Radiolänksektion 1961, ger här återblickar kring prototyp- och leveranskontroller, installation, underhåll samt om CVA som huvudverkstad.

Kontrollerna skedde i Italien och Hans, som svarade för huvuddelen av dessa, berättar i artikeln om tekniska problem, kulturkrockar och andra episoder i samband med resorna.

 

Läs artikeln ”RL-81 En italiensk historia” nedan.

"RL-81 En italiensk historia" (pdf)

(Källa: AEF)


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.


Artiklar ur TIFF

RL-81 - en 30-årig epok är över (nr 2/92)