FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

TAST (DBU 351)


Op-plats TASTStrilutbildningsanläggning TAST

Op-plats och Strilutbildningsanläggning TAST belägen på F 18.

Historik
TAST (DBU 351) togs i drift 1974. Anläggningen användes för utbildning av operatörer i striltjänst. Den låg vid STRILS på F18 i Tullinge.

Den beräknade livslängden för anläggningen var 15 år. Anläggningen modifierades och anpassades efter hand till de förändrade krav som ställdes på utbildningen.

TAST omfattade både elev- och givarplatser.

Anläggningens elevplatser utnyttjades så småningom i allt mindre omfattning. Eleverna bemannade i stället en samgrupperad Rrgc/T. Anläggningen utnyttjades då för simulering av datakällor samt för mottagning av styrdata och måldata.

Anläggningen planerade ersättas under 1995 av en Strilutbildningssimulator för Rrgc/T, SIM/R. Den utrustningen var placerad på F20 i Uppsala.

SIM/R-projektet blev mycket försenat och avbröts våren 1997.
Se vidare Strilutbildningssimulator TAST.

Artikel ur Militär Teknisk Tidskrift nr 1/77 Artikel ur MTT nr 1/77

Utbildningssimulator för stridslednings- och luftbevakningspersonal Författare: Anders Steen

--------------------------------------------------------

Särtryck ur FlygvapenNytt nr 5/72

--------------------------------------------------------

Strilutbildningsanläggning TAST (Stansaab)


Bilder november 2016

TAST -byggnaden på tidigare F 18:s gamla område, där nu biograf Sländan mm håller till. Här finns också F18 flottiljrum iordningställt av F18 Kamratförening.

TASTRrjal 6

TAST-LEkostyrare

(Bilder från FB gruppen "STRIL, Stridsledning och Luftbevakning")


Artiklar ur TIFF

F 18:s ny oanTASTliga simulator spar storkovan åt FV (nr 1/74)

Stridsledningsutbildningssimulator TAST en nytillkommen anläggning inom vårt underhållsområde (nr 1/74)

Materieluppföljning 10 år (nr 1/86)