FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

SIM/R


Definitioner
SIM/R omfattar dator- och kommunikationsutrustning samt arbetspositioner för följande operatörer:

En systemoperatör, sysop
Två spelledare, spelled
Tio givare, jaktgivare eller målgivare

Uppgifter
Uppgiften för SIM/R är att simulera radarstationer, flygplan och företagsdata samt att ta emot och presentera från Rrgc/T mottagen information för utbildning av personal i stridslednings- och luftbevakningsbefattningar. Samgrupperad med SIM/R finns en Rrgc/T vilket innebär att eleverna kan genomföra utbildningen i verklig miljö.
Den valda systemlösningen ger även möjlighet att simulera mot fjärrgrupperad Rrgc/T.

SIM/R kan även utnyttjas för grundläggande momentövningar där eleverna inte övar i den verkliga miljön utan en del av givarpositionerna utnyttjas som elevplatser. Det finns möjlighet att spela in hela spel eller delar av spel för repetition av vissa utbildningsmoment.

SIM/R mot Rrgc/T används för grund-, special- och repetitionsutbildning av följande operatörer:

 • Crrjal och rrjal
 • Måled, bimåled och målobs
 • Srrled

Ingående materiel
SIM/R är i huvudsak uppbyggd av följande materiel:

  • Arbetsstation SUN SPARC 10/41, extern I/0-nod, simuleringsnod och server
  • Arbetsstationer SUN SPARC 10/30, systemoperatörsplats, spelledarplatser och givarplatser
  • Färgmonitorer 19", två per operatörsplats
  • Ethemet
  • Kassettbandspelare med modem
  • Konverteringsutrustning, för datameddelanden till/från Rrgc/T
  • Kommunikationssystem FLEXCOMM
  • Transmissionsutrustning, för kommunikation mot Rrgc/T

 

Operatörsplats

Operatörsplats.

SIM/R blockschema

SIM/R blockschema.

Dokument som innehåller mer information om SIM/R:

Utdrag ur Strilsystemdokument, samman-fattat av Bengt Myhrberg (0,5 MB) (F16/09)