FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

TAST (DBU 352)


TAST utbildningslokaler Uppsala

TAST utbildningslokal i Uppsala.

Historik
Strilutbildningssimulator TAST, DBU 352, togs i drift 1998 vid STRILS på F20 i Uppsala och ersatte därvid "gamla TAST", DBU 351, på F18 i Tullinge. "Gamla TAST" hade då varit i drift sedan 1974. (TAST = Traineranläggning Stril)

Definitioner
TAST används för grundläggande utbildning av flygstridsledare (fsl). Simulering sker av datakällor samt av hantering av mottagna styrdata och måldata.

Det finns två huvudtyper av spel i TAST: sekvensspel och tillämpat spel. Sekvensspel omfattar ordinarie sekvensspel, kontaktövning och sekvensspel av typ "Linus på linjen". Tillämpat spel kan vara internt eller externt. Externt spel genomförs med en ansluten strilcentral. Endast en typ av spel i taget kan vara startat per system.

Presentation i luftlägesbild och tablåer samt simuleringar kan ske i såväl metriska som internationella enheter (IU), dvs. knop, fot och nautiska mil.

TAST består av en datorutrustning (SIMPLEX) och en kommunikationsutrustning (FlaxComm) samt arbetspositioner för följande operatörer:

  • 2 huvudlärare
  • 14 jaktgivare, givare eller elever
  • 1 systemoperatör, sysop, för drifthållning

Datorutrustningen är fördelad på två system, utbildningssystemet och prepareringssystemet.

Uppgifter
TAST simulerar radarstationer och flygplan samt kan ta emot och presentera styrdata och måldata från strilcentral.

TAST kan används för både grundläggande momentövningar (sekvensövningar) och tillämpade övningar.

Det finns möjlighet att spela in hela spel på PC-bandspelare för uppspelning i strilcentral. Hela eller delar av spel kan även spelas in i utbildningssystemet för uppspelning på en uppspelningsdator eller lokalt på elevposition eller via projektor i lektionssal.

Ingående materiel
TAST består av ett utbildningssystem och ett prepareringssystem och är i huvudsak uppbyggd av följande materiel:

  • Arbetsstationer (2 st) Silicon Graphics 02 med R 12000, STAGE, simuleringsnoder, sekvenstransformering m m
  • Arbetsstationer (37 st) Silicon Graphics 02 med R 5200, operatörsplatser och ue
  • Arbetsstation för uppspelning Silicon Graphics 02+ R 12000A
  • Färgmonitorer 20", två per operatörsplats
  • Projektor för uppspelning JVC DLA-G10E
  • Fast Ethernet, LAN
  • Diskkabinett (2 st) Mapower MAP-523
  • Konverteringsutrustning, SIMCOM, för hantering av datameddelanden till/från Rrgc/T
  • Kommunikationssystem, FlaxComm
  • Transmissionsutrustning, för kommunikation mot Rrgc/T
  • PC-bandspelare

 

Operatörsplats TASTBlockschema

Operatörsplats och blockschema.

Dokument som innehåller mer information om Strics:
Utdrag ur Strilsystemdokument, samman-fattat av Bengt Myhrberg (0,5 MB) (F16/09)