FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

STRIC


LuftT

STRIC, numera C2STRIC, är Försvarsmaktens/Flygvapnets system för stridsledning och luftbevakning.

STRIC utvecklades mellan åren 1991-1998 (systemrelease SR0-SR4) och vidmakthölls och anpassades till andra system under år 1998-2003 (”SR4+”-systemreleaser som avslutades med 4.12.5).

STRIC materielomsattes under åren 2003-2007 (systemrelease STRIC 5.1.1- C2STRIC 5.2.2) där ny operatörsplats och nya centrala servernoder infördes, bland annat avseende intern VoIP-lösning för talradio och telefoni. Systemet anpassades även till andra system.

Systemet kompletterades i C2STRIC 5.2.3 med Link 16-förmåga, för att bland annat kunna användas i övningar med andra nationer. Förutom anpassningar till andra system infördes även fjärroperatörsplats, för att användas på FTS/AOC.

För närvarande pågår utveckling av C2STRIC 5.3, avseende vidmakthållande, anpassning till andra system samt interoperabilitetshöjande åtgärder vad avser taktiska datalänkar, IFF och Secure Voice (textskyddat tal).

Det finns en omvärldssimulator till STRIC benämnd Strics och en strilutbildningssimulator TAST, DBU 352.

STRIC 1C (4.12.5) ÖVERSIKT

C2STRIC operatörsplats

STRIC Op-plats

 

Dokument som innehåller mer information om STRIC

Utdrag ur Strilsystemdokument, sammanfattat av Bengt Myhrberg (0,5 MB) (F16/09)


Artiklar ur Flygvapennytt

Nu slår flygvapnet larm (nr 1/85)

System STRIC (nr 3/91)

TUStril utprovare av STRIC - som är ett av våra största elektonikprojekt (nr 3/93)

Flygvapnets Uppsalaskolor, F 20 (nr 2/96)

Nu bemannar vi StriC, en del av "FV 2000" (nr 5/97,1/98)

Luftförsvarsledning under 50 år. Stril 50 - StriC:s vagga (nr 3/98)

Projekt flygbassystem 2000 - varför och hur? (nr 3/98)

Framtidens ledningssystem provas (nr 3/99)

Ny radarspaning och stridsledning i drift (nr 2/00)

Nu leds flygvapnet av Flygtaktiska kommandot (nr 3/00)

Generationsskifte i den första luftförsvarscentralen (nr 1/01)

I korthet, STRIC uppgraderas (utdrag ur nr 2/01)

Kobran ständigt på bettet (nr 2/02)

Simulator för stridsledning (nr 3/02)

Ett nytt ledningsförband, Strilbataljon 04 (nr 1/03)

Utveckling, utbildning och ledning. Ny och större roll för framtidens F 20 (nr 3/03)


Artiklar ur TIFF

STRIC, Flygvapnets nya stridsledningscentraler (nr 2/93)

Drift- och underhållssystem för STRIC (nr 2/97)


Artiklar ur Vi på Elektro

STRIC till BEAB (nr 7/1990)


Fler artiklar

Stric 90 (SvD 1991-04-22)

Strilcentral 90

Vägen mot Stril 90


Film

Flygstridsledare i Flygvapnet (YouTube, FM)


Visor om StrilC 90 och STRIC