Välkommen till FHT Hemsida!

 

FHT


Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) är en försvarsstödd organisation, som har som främsta uppgift, att biträda Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) och Statens Maritima Museer (SMM) med anknutna museer, med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av telemateriel, som utgått ur försvarsmakten.

Dessutom kan andra processer som genomförts inom totalförsvarstanken beskrivas. Med dokumentation avses insamling och beskrivning av intressanta system och föremål, där prioriteringen läggs på äldre materiel, för att även kunna intervjua personer, som deltagit i anskaffning, användning, underhåll och avveckling.

Det är väsentligt att kunna få med de som var med, när systemem togs fram. Vid dokumentationen skall även beskrivas eventuella civila anknytningar eller bonuseffekter.

De dokument som tas fram, trycks i ett begränsat antal, där bl.a. Krigsarkivet får ett exemplar, för att lägga in i den speciella avdelningen för FHT dokument.

FHT är i detta sammanhang intresserad av att få kontakt med personer som kan bidraga med information om olika system som försvarsmakten utnyttjat. Speciellt värdefullt är sådan information som inte kan återfinnas i officiella beskrivningar eller i handlingar som finns i arkiv. Det kan röra sig om personliga upplevelser eller andra händelser knutna till materielen. Inget är ointressant och varje pusselbit är välkommen oavsett hur den levereras.


Använd menyn längst upp för att komma vidare på hemsidan.

Använder du smartphone eller surfplatta, klicka på bilden ovanför "Smartphone/surfplatta".

Startsidan = med denna sida, nås från alla FHT sidor, genom att välja FHT-loggon i övre vänstra hörnet.


Försvarsmaktens bloggar


Senaste nytt


2016-10-07.

Nytt dokument "Samarbete inom luftbevakningen mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland" är inlagt under Flygvapnet/Dokument.

Samarbete inom lbev


2016-07-04

Vill du besöka "Lgc Åstorp". Gå till Flygvapnet/Lgc!! Gå längst ner på sidan!

Lgc Åstorp


2016-07-01

Flygvapnet firade 90 år med högtidlig ceremoni


2016-06-20.

Nytt dokument utlagt, RAS90/TARAS. Bakgrund och verksamhet. Dokumentet finns under Flygvapnet/Dokument.

RAS90/TARAS


2016-05-19.

Ny omarbetad version av dokumentet Stril 60 utlagd under Flygvapnet/Dokument. 249 innehållsrika sidor med text och bilder!

Stril 60 version 2


2016-04-29.

Ett Index är inlagt på denna sida i högra kolumnen.


2016-04-19.

Lagt in beskrivning "LEDNINGSTAGARUTRUSTNING, K. M3918-201011 OCH M3918-201012" under Flygvapnet/Teknik/Databehandling- och presentation/Lbev- och stridsledningscentraler/DBU Lfc 1, samt 2 bilder, Sektoralarm/reservlarm/varning och Utrustning sektoralarm och varning..

Ledningstagarutrustning


2016-04-07.

Nytt dokument utlagt, Datorsystemet i AXT-växlarna ligger under Flygvapnet/Dokument.

Datorsystemet i AXT-växlarna


2016-03-12.

Ett nytt dokument Kustradio 80, specifikation, är utlagd under Marinen/Dokument och under Marinen/Samband/Radio/Kustradio 80

Kustradio 80


2016-02-28.

Ett nytt dokument, Philips i Järfälla. Från lokal tillverkare av apparater till systemleverantör på världsarenan, finns under Marinen/Dokument och Flygvapnet/Dokument.

Philips


2016-02-05 - - 06.

Bilder som hamnat "på fel rad" på olika sidor har återställts på förhoppningsvis alla sidor som blivit drabbade.


2016-01-27 - - 28.

Urvalsgrupp FV genomförde ovanstående dagar arkivarbete på TrV och detta föranledde att ett antal nya arkivkartonger blev överlämnade till KrA. Det övervägande arkivarbetet rörde RAS 90/TARAS. Rubriker till det som arkiverats ovanståenda dagar, framgår av "Flygvapnets projektdokument" på flik FMGem/Krigsarkivet, det som är markerat med blått. Resultatet av dagarna blev 22 arkivkartonger.

Trotjänarna inom FHT Göran Kihlström och Arne Larsson hade även rensat lite i sina egna "arkiv", där delar därav hamnade i arkivkartonger. Några "godbitar" från Göran, finns på länkarna nedanför.

Arkivarbete

Fr v John Hübbert, Arne Larsson, Hans-Ove Görtz, Göran Kihlström och bakom kameran Hans Bruno. 27/1 deltog även Christer Thorsson.

Ericssonapparat

Handbok i telefon från 1883

Fördelar och nackdelar med olika sambandmedel

Principen för telefonapparaten

 

 

 

 


2016-01-27.

Dokumentet "Försvarselektronik från svenska leverantörer" är nu utlagt på hemsidan under FMGem och FV dokument. Detta dokument delades ut till deltagarna i samband med FHT 30-årsjubileum 25 september 2014 och finns nu att läsa i digitalform på ovanstående sidor, kapitel för kapitel.

Försvarselektronik från svenska leverantörer


2015-12-07.

En notis om Tmr-19 är inlagd under Flygvapnet/Radio/Basradio.

Tmr-19


2015-12-07.

En ny notis om Ra-151 är inlagd Flygvapnet/Radio/Basradio

Ra-151


2015-11-28.

Basradio 60 har kompletterats med en ny beskrivning mm. Ligger under Flygvapnet/Teknik/Radio, Basradio.

Basradio


2015-11-28.

Radiostation Ra-154 MT är kompletterad med en beskrivning. Ligger under Flygvapnet/Teknik/Radio, Räddningsradio.

Ra-154


2015-11-14.

Mobilt radiosystem (Civilförsvarsstyrelsen) utlagd under Flygvapnet/Radio/Stridsledning stril 60.

Mobilt radiosystem


2015-10-14.

Nytt dokument utlagt, CVA, Centrala Flygverkstaden i Arboga. Historien om CVA flygfält. (9 MB) Författare: Arne Larsson (F01/15). Finns under Flygvapnet/Dokument.

CVA


2015-10-06.

Nya Best FHT är inlagt på "Insidan" under "FHT" och flik "Best FHT"

Best FHT


2015-10-01. En film om "Luftförsvarsledning under 50 år", inspelad 1998-05-28 på TU-Strils Temadag, finns under fliken Flygvapnet/Film. Filmen är uppdelad i tre delar.

TU Stril Temadag


2015-08-28.

Nytt dokument, Huvudprojektet Arméstridskrafternas Taktiska Ledningssystem - ATLE ( 4 MB), finns under Armén/Dokument.

ATLE


2015-06-24. 

Fjärrskriftkatalog för Krigsmakten FAK del 1, Fred. 1970 års upplaga. 
Finns nu på hemsidan under Förmedling/Fjärrskrift- och fjärrskriftcentraler.


2015-06-24. 

Info om träff på F 2 2015-06-30.


2015-06-18.

Radiopejlen med beteckningen Plath SFP 700 är utlagd under Marinen/VLF/LF/MF/HF Mottagare.

Plathpejl


2015-05-26.

Ett dokument om "Flygvapnets fredsorganisation år 1926 - 2000" finns nu utlagt under Flygvapnet/Teknik/Organisation.


2015-05-15. 

Sändare 3 kW KV-sändare m/42 är utlagd under Marinen/Samband/Radio/VLF/LF/MF/HF/Sändare.

3 kW KV m/42


2015-05-08.

Sändare 3 kW LV-sändare m/42 (m/44-51) är utlagd under Marinen/Samband/Radio/VLF/LF/MF/HF/Sändare.

3 kW LV m/42


2015-05-03.

Radiomottagare Lufor MT 910 och Sändtagare 10 W KV-station m/44 är utlagda under Marinen/Samband/Radio.

Luformottagare MT 910Sändtagare 10 W KV m/44


2015-04-22.

Under Marinen/Samband/Radio/LF/LF/MF/HF/Mottagare är Standardmottagare m/39 AGA STM I, II, III och Murphy B41, LV-mottagare m/49 utlagda.

VLF/LF/MF/HF mottagare


2015-04-20.

Under Marinen/Samband/Radio/VHF/UHF perioden 1930-1990 är inlagt ett antal radiostationer.


2015-03-22.

Ra-704 MT är utlagd under Flygvapnet/Teknik/Radio, Räddningsradio och Ra 758 är utlagd under Flygvapnet/Teknik/Radio, Lufor.

Ra-704 MTRa-758

Ra- 704 MT och Ra-758


2015-03-21.

Bildspel till presentation som hölls om PS-860 på urval FV vårmöte 2015-03-10 finns under Flygvapnet/Spaningsradar/PS-860. (pptx och pdf)

Presentation PS-860


2015-03-18.

 LinjeundersökningsapparatSignalmekanikerlåda och signalreparationslåda SignalmekanikerutbildningSignalreparationskärra och Telereparationscontainer är inlagt under Armén/Drift- och underhåll.

Drift- och underhåll


2015-03-18.

Tingstäde radio 100 år är utlagt under Marinen/Film och Marinen/Bild. Den finns i pdf, (16 MB) pptx (95 MB) och i wmv-format.

Tingstäde radio 100 år


2015-03-17.

Ett gediget dokument på 44 MB, Svenska Marina Kustradiostationer är utlagt under Marinen/Dokument.

Svenska Marina Kustradiostationer


2015-03-11.

Funktionskedja Luftvärn och Artilleri är utlagt under Teknik/Strids-och eldledning.

Funktionskedja LuftvärnFunktionskedja Artilleri


2015-03-03.

Notiser har tillkommit under Flygvapnet/Teknik/Telekommunikation/Radio för

Ra-529 MT, Sändtagare 705, Ra-163 MT och Effektförstärkare 204.

Ra-529Sändtagare 705Ra-163Effektsteg 204


2015-02-28.

Nytt avsnitt, Stabshytt är inlagt under Armén/Teknik/Strids- och eldledning/Master.

Stabshytt


2015-02-24.

En presentation om FHT mm. (urval FV) är utlagd under FHT/Om oss.

Presentation FHT


2015-02-19.

Nytt avsnitt, Master är inlagt under Armén/Teknik/Strids- och eldledning/Master

Master


2015-02-13.

Nytt avsnitt, Armén/Teknik/Strids- och eldledning/Ledningsplatssystem är inlagt.

Ledningsplatssystem


2015-02-12.

Flygvapnet/Teknik/Telekommunikation/Radio är uppdaterad med

Tmr-16Tmr-16BMrm-26

Tmr-16, Tmr-16B, Mrm-26,

Radiomottagare 707Effektsteg 201Effektsteg 202

Ra-mott 707, effektsteg 201 och 202.


2015-02-09.

Nytt avsnitt, Strömförsörjning är inlagt under Teknik/Strids- och eldledning/Strömförsörjning.

Strömförsörjning


2015-01-31.

8 nya sidor om "förmedling abonnentväxlar" är inlagda under Flygvapnet/Teknik/Telekommunikation/Förmedling. De finns under knappen Abonnentväxlar.

Förmedling abonnentväxlar


2015-01-30.

Radar till Rbs 67, PS-51/R, PS-52/R är inlagda under Armén/Sensorer/Spaningsradar.

PS-51/RPS-52/R

PS-51/R och PS-52/R


2015-01-30.

Belysningsradar PE-53/R är inlagt under Armén/Sensorer/Eldledningsradar.

PE-53/R


2015-01-29. Optisk signalering är inlagt under Armén/Samband/Optisk signalering

m/1931


2015-01-29.

Luftvärnsstrålkastare är inlagt under Sensorer/Optik.

Luftvärnsstrålkastare


2015-01-22.

Dokumentet Studier och verksamhet inom försvarets ledningssystem under 1990-talet som ledde till etableringen av LedsystT (1,5 MB) Författare: Göran Kihlström, Håkan Davidsson, Jan Flodin. (F 01/14), finns nu under Flygvapnet/Dokument och under FMGem/Dokument.

LedsystT


2015-01-22.

Dokumentet Strilradaranläggning 860 (PS-860) (5,5 MB) En Antologi. (F 02/14), finns nu under Flygvapnet/Dokument.

PS-860


2015-01-19.

Tre nya sidor är inlagda under Marinen/Ledningssystem, Landbaserade och KA.

Arte 703

Arte 703

Arte 704

Arte 704

STRIKA 85,

STRIKA 85


2015-01-18.

Ett nytt dokument, Pionjärtiden Marinens Televerksamhet (3,5 MB) Författare Gösta Brigge är utlagt under Marinen/Dokument.

Pionjärtiden Marinens Televerksamhet


2015-01-16.

Ett bildspel (film) om Vaxholm radio 100 år (277 MB) av Arne Ahlström, är utlagd under Marinen/Film.

Vaxholm radio 100 år


2015-01-13.

Ett nytt dokument, Vaxholm radio (SAF), 1914 - 1975 (4,5 MB) Författare: Arne Ahlström är utlagt under Marinen/Dokument.

Vaxholm radio


Läs tidigare "nyheter" genom att klicka på en länk nedan:

FHT FHT Loggo

FMGem FMGem loggo

Armén Armén logo

Marinen marinen loggo

Flygvapnet flygvapnet loggo