FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiomottagare EK11


Radiomottagare EK11

Radiomottagare EK11

För mottagning av fjärrskrift med vågtypen A7B användes Radiomottagare EK11, tillsammans med Oscillator NO 261 båda från Rohde & Schwarz. Demodulatorram WTK340 med diversitetsenhet användes för mottagning av fjärrskrift.


Radiomottagare EK11 hade ursprungligen benämningen EK07 där lokaloscillatorn ersatts av två mekanisk filter ett för varje sidband. Lokaloscillatorn utgjordes av Oscillator NO261 med vars hjälp radiomottagarens frekvens ställdes in med hänsyn till mellanfrekvensen. NO 261 hade tre dekader för x1 MHz, x100 kHz och x10 kHz. Träffsäkerheten var 1 Hz tack vare lokaloscillatorn utsignal hade kristallstyrd syntetiserad frekvensgenerering. För fininställning fanns en tio meter lång skala lindad som en spiral runt en trumma.


Radiomottagaren var specialkonstruerad för sändningsklassen A3J och A7B med samma frekvenskonstans och i det närmaste samma träffsäkerhet som Radiosändare Fmr 14.

Av Radiomottagare EK11 fanns 2 st vid Us, 16 st vid freds Hs och 20 st vid krigs Hs.

Totalt anskaffades och 68 st EK11 med Oscillator NO261.