FTN 75 år


Försvarets Telenät under 75 år

FTNNy FTN-loggaFTN loggamilo

Under 1947 genomfördes försök med riktade radioförbindelser för luftbevakningsstationer.
Det var upptakten till att det 1955 efter omfattande utredningar och provverksamhet beslutades om att bygga

Flygvapnets Fasta Radio Länknät (FFRL)

som senare genom sammanslagning med försvarets trådnät blev

Försvarets Telenät (FTN).Teleseum och Försvarets historiska telesamlingar (FHT) har under några år planerat att i samband med Regementets dag i Enköping anordna en utställning om FTN och radiolänkar som ingått i milosambandsbataljonerna.

Av olika anledningar har Regementets dag blivit inställt flera år. Det underlag för utställningen som producerats förvaras inom FHT och delges nu en del av på denna sida.

Arbetsgruppen som planerat utställningen har bestått av: Göran Kihlström, John Hubbert, Hans-Ove Görtz, Arne Larsson, Hans Bruno, Owe Lindqvist, Anders Gustafsson, Roland Plan, Roland Ström.


Inför den planerade utställningen framtogs planscher som skulle hängas upp längs väggarna i en lokal eller i ett tält enligt skiss nedan.

Dessa planscher framgår av nedanstående dokument. Dokumentet finns även i tryckt form på Krigsarkivet (KrA) i Arninge.

Bildspel

 


Planerad utställning i lokal/tält

Layout tält

 


Planerad utställning utomhus

Utställning utomhus


Häfte som var tänkt att dela ut till utställningens besökare.

Häfte över FTN

 


 

Planerade seminarier vid lämpliga platser då utställningen inte gick att genomföra.

 

Miniseminarium Grund

Miniseminarium grund

 


Miniseminarium Sammanfattning av några verksamhetsområden

Sammanfatning

 


Miniseminarium Milosambandsbataljon

Milosambandsbataljon

 


Tekniker som betytt mycket

Det saknas en del foton i dokumentet. Den som har tillgång till ett eller flera foton får gärna skicka detta till Hasse Bruno!


Andra FTN-dokument

Här kommer fler FTN dokument mm att läggas in.

I de planerade utställningar ovan är tanken att lägga in länkar till de olika delarna.