FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Identitetsgenerator för radarbild UFK 20119


Identitetsgenerator för radarstation

Identitetsgenerator

Överföring av radarinformation från radarstationer till luftbevakningscentraler (Lfc) skedde under 1940 - 1950 talet främst genom talrapportering på direkta trådförbindelser.

I mitten av 50-talet kunde radarbild överföras från en radarstation på kabel till en central på max 500 meters avstånd. I början på 60-talet kunde överföringen ske med s.k. bredbandslänkar vilket medförde att överföring mellan radarstation och central kunde göras på betydligt längre avstånd.

Nästa steg i utvecklingen var den nya tekniken med smalbandsöverföring (SBÖ) av radarbild på i princip en telefontråd och som var en betydligt billigare metod jämfört med bredbandslänk.

De radarstationer som utrustades för att överföra radardata smalbandigt var PS-15, PS-65, PS-66, PS-810.

I samtliga ovan beskrivna överföringsfall var förbindelsen mellan radarstationen och central stelt uppkopplade. Dvs. användaren av radarinformationen visste vilken radarstation som han för tillfället fick radardata ifrån.

Men behovet av att sprida informationen från en radarstation till flera användare (centraler) ökade, och i mitten på 80-talet infördes s k SBÖ-spridare. I spridaren regenererades SBÖ-data och fördelades till 6 centraler på förmedlade förbindelser.

Men utvecklingen hade inte bara fördelar, det fanns en nackdel, användaren av SBÖ­informationen (framför PPI:et), visste/kunde inte till 100% veta vilken radarbild han hade framför sig. Detta medförde vid något tillfälle, att en incident inträffade, som kunde fått allvarliga konsekvenser. Man beslöt då att införa en identitetsgenerator, som talade om för användaren vilken radarstations radarbild han hade framför sig.

Systemet fungerade i princip så att varje radarstation döptes med en speciell kod som sändes med SBÖ-radardata. Om användaren vid centralen ställt in den kod motsvarande den station han hade för avsikt att använda erhöll han en radarbild, om inte var rätt, släcktes bilden ner efter ca 20 -30 sek.

För mer information läs Identitetsgenerator för radarstation (3,5 MB) Författare: Karl Gardh (F01/10).