FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Flygstabens organisation

1936-1994


(Textunderlag från riksarkivet)

Flygstaben  (1936 – 1994)  (Myndighet upphörde därefter och uppgick i HKV som Flygvapenledningen).

Historik            
När befattningen chefen för flygvapnet tillsattes 1925 fick denne till sitt förfogande ett antal officerare.
Chefen för flygvapnets stab organiserades 1933 på tre avdelningar:

Flygstaben (FS) organiserades 1/7 1936 (SFS 1936:482, 1938:302) med följande organisation:

I juli 1964 omorganiserades FS och sektioner infördes. Direkt under chefen lydde därefter

Nästa stora omorganisation var i juli 1981. FS benämndes fr.o.m. nu Chefen för Flygvapnet (CFV). Efter denna omorganisation består FS av

I FS har även ingått ett antal andra enheter:

Flygstaben uppgick i samband med Försvarsmaktens omstrukturering den 1 juli 1994 i Högkvarteret (HKV) som Flygvapenledningen.


Artikel ur flygvapenNytt (nr 1/93) Flygstaben upphör (nr 1/93)