FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Flygstabens Signaltjänstavdelning mm.

1941-1993


Chef Flygstabens Signalavdelning

B. Bergman

B. Bergman 15.4.1941 - 15.10.1944

A. Söderlindh

A. Söderlindh 16.10.1944 - 30.9.1948

H Werneman

H. Werneman 1.10.1948 - 31.8.1951

V. Hedberg

V. Hedberg 1.9.1951 - 30.9.1953


Chef Flygstabens Teleavdelning

C.G. Simmons

Carl-Gustaf Simmons 1.10.1953 - 30.9.1961


Chefer Flygstabens Signaltjänstavdelning

H.W.Sjövall

H.W.Sjöwall 1.10.1961 - 31.12.1965

S.R.Dalsjö

Stig Dalsjö 1.1.1966 - 31.3.1971

Orvar Lundberg

Orvar Lundberg 1.4.1971 - 31.8.1975


Chefer Flygstabens Sambandsavdelning

Bertil Olandersson

Bertil Olandersson 1.9.1975 - 30.9.1982

Bertil Ströberg

Bertil Ströberg 1.10.1982 - ??

Björn Hedblad

Björn Hedblad 1.10.1983 - 31.3.1988

Claes Bjärle

Claes Bjärle 1.4.1988 - 30.9.1990

 

Tjf Tore Svennewall ??? 1.10.1990 - 31.3.1991

Hans-Ove Görtz

Hans-Ove Persson (Görtz fr.o.m 1994-)1.4.1991 -31.8.1993


1.9 1993 Flygstaben upphör!

Artikel ur flygvapenNytt (nr 1/93) Flygstaben upphör (nr 1/93)