FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Ledningssystem Ubåt


Torpe 695 (TCI 200)

Torpe 695

Torpe 695 togs fram under slutet av 1960-talet inför moderniseringen av ubåt typ Draken. Detta var en eldledning för girtorpeder och trådstyrda torpeder och baserades delvis på snabba inmätningar  av målläget med hjälp av radar.

Tillverkare var Philips Telindustrier i Stockhom.

Instrumentet finns bevarat på ubåten Nordkaparen vid Maritiman i Göteborg.

Dokument som innehåller information om Torpe 695:
Strids- och eldledning på ubåt. Författare: Malte Jönson.