FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Ledningssystem Ubåt


Torpe 684 (TCI 105)

Torpe 684

Torpe 684 togs fram under 1960-talet för att installeras på de då nybyggda ubåtarna typ Sjöormen. Tillverkare var Philips Teleindustrier i Stockholm.

Torpe 684 var ett transistoriserat analogiinstrument men innehöll även en digital del som utnyttjades  för målutvärderingen.  

Torpe 684 ersattes under 1980-talet med SESUB 900 i samband med modernisering av ubåtstypen.

Dokument som innehåller information om Torpe 684:
Strids- och eldledning på ubåt. Författare: Malte Jönson.