FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Ledningssystem Ubåt


SESUB 940

SESUB 940

SESUB 940 är ett strids- och eldledningssystem för ubåt typ Gotland. Systemet togs fram i mitten 1990-talet. Leverantör var Celsius Tech Systems.

Dokument som innehåller information om SESUB 940:
Strids- och eldledning på ubåt. Författare: Malte Jönson.