FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Ledningssystem Ubåt


SESUB 900

SESUB 900

SESUB 900 togs fram för ubåtar typ Västergötland. SESUB 900 byggde på NIBS men hade modernare maskinvara och uppgraderad och anpassad programvara. Dock blev SESUB 900 ett renodlat strids- och eldledningssystem och de skeppstekniska beräkningar som utförts i NIBS flyttades nu till separata datorer.

Maskinvaran levererades av Datasaab (f d Stansaab) och applikationsprogrammen av Teleplan, som kontinuerligt vidareutvecklat dessa från NIBS.

SESUB 900 har funnits i tre versioner:

Dokument som innehåller information om SESUB 900:
Strids- och eldledning på ubåt. Författare: Malte Jönson.