FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Ledningssystem Ubåt


DBU 223 (NIBS)

DBU 223

NIBS utvecklades för ubåtstypen Näcken. NIBS uttolkas som Näckens informationsbehandlingssystem. NIBS var en helt digital utrustning. Det var en kombinerad strids- och eldledning för torped där det ingående datorsystemet även utnyttjades för ett antal skeppstekniska beräkningar. Maskinvaran anskaffades från Stansaab medan applikations-programmen för strids- och eldledningen togs fram av Teleplan och applikationsprogrammen för de skeppstekniska funktionerna av Kockums.

I samband med Näckens halvtidsmodernisering ersattes hårdvaran av SESUB 900 samtidigt som de skeppstekniska funktionerna flyttades ut till separata datorer.

Dokument som innehåller information om NIBS:
Strids- och eldledning på ubåt. Författare: Malte Jönson.