FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Radiostation Ra-758


Radiostation Ra-758

Bakgrund
Under övningar och inför skarpt läge fanns Lv-batterier utplacerade kring flygbaserna.
För att informera luftvärnet om eget flyg var en Lv-oruoff (Luftvärnsorienteringsunderofficer) placerad i flygbasens KC-bunker i samma rad som TL. Avsikten var att han på tråd skulle informera LV-batterierna om eget flyg. Lv-batterierna hade också tillgång till radiomottagare för att lyssna på Lufor.

Under de första övningarna under mitten av 60-talet visade det sig att ett antal egna flygplan blev ”nedskjutna” då informationen inte fungerade bra.

Under 1969 utfördes prov med radioförbindelse mellan LV-oruoff  och LV-batterier vid Uråsa och Kalmar flygbaser vid Lvö 69. En radiostation installerades i KC och LV-oruoff försågs med en manöverpanel. LV-oruoff kunde avlyssna TL trafik med flygplan i luften och härigenom blev oruoff snabbt orienterad då föraren anmälde t.ex. ”kommer” (40 km avstånd från basen).

Under övningen rapporterades att Lufor delvis var av dålig hörbarhet och hade delvis låg följsamhet. Lvförbanden kunde därför inte skilja på egna och oidentifierade (fi) företag som flög in mot basen. Förfrågningar hos oruoff resulterade i tveksamma eller felaktiga svar med vådaskjutning som följd.

Erfarenheterna av det provade radiosambandet blev positivt och utgjorde grunden till att radiosystem Ra-758 skulle anskaffas och som nu kallades för Lvoribefradio (Luftvärnsorienteringsbefälsradio).

Beställning och leverans
Radioutrustningen beställdes av Ericsson Radio Systems AB (SRA) 1972 med ett tillägg 1974.
Radiostation 758 bestod av:

  • Betjäningsenhet Ra-758
  • Sändtagare Ra-758
  • Jordplanantenn

Utrustningen användes för radiokommunikation mark-mark mellan lvoribef i KC och luftvärns- och robotförband grupperat inom 30 km från basen samt i andra hand för samverkanstrafik med arméförband. Systemet är ett komplement till tidigare trådförbindelser. Vid behov kunde medhörning från TL väljas.

Manöverenheten var installerad vid Lvoribef arbetsposition i KC.
Sändtagaren var installerad i radiostativet i KC sändarhydda FSS som var placerad 500 m från KC-bunkern.

Leveranserna startade 1978 och bestod av 65 Sändtagare 758 och 70 Betjäningsenheter 758

Utveckling och tillverkning
Sändtagaren var en frekvensmodulerad heltransistoriserad radiostation inom frekvensområdet 43,0 till 45,0 MHz. Den kunde inställas med 10 förvalda frekvenser som valdes från sändtagarens frontpanel (kunde inte väljas från betjäningsenheten).

Sändtagarens antenn var installerad i D-masten vid sändarhyddan FSS.
Sändtagaren var dimensionerad för att kunna vara i kontinuerlig drift under långa perioder

Blockschema Op-rumLvoribef pos

Blockschema Op-rum KC. Lvoribef postionen i KC längst ut till vänster i första radio

 

Tekniska data
Frekvensområde        43,05 – 44,35 MHz
Kanalseparation        50 kHz
Kanaler                     10 förvalda
Modulation                FM (Fasmodulering)
Uteffekt                    >20W
Känslighet                <0,8 µV för 12 dB SINAD

Skrivet av: Arne Larsson FHT

 

Källor:
Dokument vid Krigsarkivet och personliga minnen

 

Dokument som innehåller mer information:

Flygbassystem 90 (2 MB) Författare: Jörgen Rystedt (F02/09).