FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Tmr I-VII


Bilburen radiostation Br m/25

Bilburen radiostation Br m/25, stationsbil och maskinbil.

Under 20-talet började sändare och mottagare med elektronrör att införas vid Flygkompaniet. Flygkompaniet använde markradiostationer av två typer, fasta och mobila. Den radiotekniska utrustningen var densamma i båda stations-typerna. Skillnaden mellan dem var att de fasta radiostationerna strömför-sörjdes från ett trefasdrivet generatoraggregat medan de transportabla radiostationernas generatorer drevs av en bensinmotor.

Antennanläggningarna skilde sig också åt. De fasta stationerna använde en trumantenn, uppspänd mellan två ca 20 m höga master. I de mobila station-erna ingick en 6-trådig "paraply-antenn", uppburen av en 17 m hög Magirus-mast med en "motvikt" under antennen bestående av 6 st 30 m långa fosforbronswires.

Flygkompaniets första bilburna markradiostation med rör-sändare och -mottagare benämndes Br m/23 där Br står för Bilburen radio. De bilburna radioutrustningarna användes till in på 40-talet. Från 1936 benämndes de med Transportabel markradio (Tmr) som fanns i varianterna Tmr I till Tmr VII.

Långvågssändaren MS 20aLångvågssändaren MS 20a

Långvågssändaren MS 20a. 

Uppgifterna kring Br m/23 och m/25 är hämtade från Tore Palms kompendium ”Den teletekniska utvecklingen inom flygvapnet under perioden 1926-1942” samt ur beskrivningen ”Transportabel markradiostation Tmr typ III”. Med anledning av att den första bilburna radioutrustningen fanns redan 1923 och att utvecklingen av dessa fortsatte in på 40-talet utfördes ett antal större modifieringar av såväl radioutrustning som fordon. De radioenheter som finns vid Flygvapenmuseét, och som återges här, har individnummer 3 och 5. De var först installerade i bilburen radio typ Br m/25 för att senare installeras som fast markradio vid Bunge på Gotland. Genom Sven-Evert Sörelius försorg skickades de vid demonteringen på Bunge till Flygvapenmuseum i Linköping.

Den första versionen Br m/23 togs fram kring år 1923. Fordonet var en 4-cylindrig Volvo med ”Tidaholmskaross”, det var ett inom försvaret vanligt fordon som användes för diverse ändamål. Den utgjordes av en stationsbil som innehöll radioutrustningen och en släpvagn som innehöll strömförsörj-ningsaggregatet och under transport även antennanläggningen. Kostnaden för en Br m/23 var 24 000 kr.

Val av stationsbil 1923

Stationsbilen i Malmslätt 1923 med två okända operatörer.

Br m/23 följdes av Br m/25, som skiljde sig från den föregående typen huvudsakligen av att släpvagnen ersatts med ett andra fordon som kallades maskinbil där strömförsörjningsaggregatet var monterat i ett hjulförsett stativ, som kunde rullas ut ur maskinbilen och ned på marken, på ett rälspar, för placering i ett tält. Därefter kunde den tomma maskinbilen användas för andra transportuppgifter. Den första Br m/25 köptes in 1926 för 27 000 kr, 1929 köptes en in för 30 000 kr och ytterliggare två st 1931 för 30 000 kr/st.

De första bilburna radioutrustningarna levererades av SATT och bestod av en långvågssändare MS 20 och långvågsmottagare E 225 S. Radiostationerna var avsedda för telegrafisändning med kontinuerliga och tonmodulerade svängningar samt för telefoni. Räckvidden angavs för långvåg till c:a 500 km. 1932 infördes sändare och mottagare för kortvåg.

Val av uppställda fordon med antenn

Uppställda fordon med antenn.

Teknisk data.

Modulation

Stationen är utförd för telegrafi med kontinuerliga svängningar och tonmodulerade svängningar samt för telefoni. Avser såväl LV som KV.

Räckvidd LV

Omodulerad sändning c:a 500 km

Räckvidd KV

Beroende på frekvensval. Dock erhålles när den tysta zonen passerats betydligt större räckvidd

Långvågssändare

Typ MS 20a. Tre elektronrör. Tillförd anodeffekt 700 W. Frekvensområde 1200-240 kc/sek (250-1250 m).

Kortvågssändare

Typ SMS 20. Fyra elektronrör. Tillförd anodeffekt 600 W. Frekvensområde 10000-1111 kc/sek. (30-270 m)

Mottagare M 4a

Typ M4A. Fyra elektronrör. Frekvensområde 10000-100 kc/sek (30-4000 m) uppdelat på 7 par utbytbara spolar

Mottagare 4k

Mottagaren typ 4k är utförd i likhet med typ M 4a men med frekvensområdet begränsat mellan 12 000-1000 kc/sek. Den har 4 olika frekvens- eller våglängdsområden.

För mer information se FHT dokument Flygvapnets radiosystem, del 1, 1916-1945 (28 MB) Författare: Arne Larsson (F13/09).