FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Fmr-7


Fmr-7 manöverenhetFmr-7 radiostation

Fmr-7 manöverenhet och radiostation

Den stora anskaffningen av militära flygplan under 50-talet, utbyggnaden av Lfc m/50 samt projektering av Stril-60 och Bas-60 medförde att behovet av radiokanaler för radiosamband mark-flyg ökade markant.

I Holland tillverkade Phillips en radiostation som innehöll en elektromekanisk styrgenerator med vilken flera radiokanaler kunde förinställas på en trumma och väljas av operatören. Detta var vid denna tidpunkt unikt och gav många operativa fördelar.

I April 1955 skickade KFF ut en offertinfordran riktad till Svenska AB Phillips om utveckling av en VHF stationen vid Philips Hilversum i Holland i samarbete med KFF.

Den 10 juni beställer KFF konstruktion och utveckling samt tillverkning av tre VHF radiostationer för markbruk till en kostnad av 100 000 kr.

De tre enheterna genomgick en noggrann utprovning och den 14 oktober 1958 lämnade KFF ett typgodkännande av markradiostation Fmr 7.

En seriebeställning på 55 radiostationer gjordes 1957 med leveransstart 1959.  

Prototypinstallationen skedde i PS-08 OP-rum vid anläggning Dick. Generellt beslut togs om att samtliga radiostationer skall installeras med mottagare och sändare på separerade platser.

För stridsledning installerades därefter Fmr 7 vid samtliga PS-08 anläggningar, Lfc m/50 anläggningar, framskjuten jaktradar PJ-2, flygflottiljer och vid Bas-60.

1960 framkom behov av fler radiostationer och ökad prestanda med bland annat AM/FM, 50 kHz kanalseparation och av sändare för sändning av styrdata.

79 st nya radiostationer beställdes varefter de först anskaffade modifierades med prestanda enligt den nya beställningen. De nya och modifierade radiostationerna fick benämningen Fmr 7B.

Utbytet startade under slutet av 1968 och utfördes av CVA. Utrustningen var i operativ drift fram till mitten av 80-talet.

Teknisk data

Allmänt

 

Frekvensområde

100,05 – 156,00 MHz

Kanalantal

1120

Kanalseparation

50 KHz

Modulation

AM och FM


Sändaren

 

Uteffekt

≥ 35 W

Dämpning övertoner

Med antennfilter  ≥ 80 dB

Avstämningstid

2 sek

Modulationsgrad

AM 100 %, FM ± 14 kHz


Mottagaren

 

Känslighet

AM, 4µV EMK vid 6 dB S+N/N 30%

 

FM,  4µV EMK vid 20 dB brusundertryckning

Brusspärr

1,0-200 µV

Falska signaler

1,0 – 500 MHz ≥ 80 dB