FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PV-882/R (1980-1996)


PV-882/R

 

Allmänt
PV-882/R var en mobil X-bands pulsradar med målföljnings-funktion som anskaffades från ENTERPRISE ELECTRONIC CORP, i Alabama USA.

Radarn köptes i tre exemplar att användas för referensmätningar vid utprovning av PS-870 målföljningssystem. Radarn var en s k ”Beacon” radar som betyder att sändare och mottagare inte arbetade på samma frekvens.

Sändaren triggade en transponder som var monterad på fpl SK 60. Transpondern sände sedan tillbaka till mottagaren. Med detta system erhölls mycket rena ekon.

Alla tre radaranläggningarna följde samma flygplan och sedan vägdes radardata från alla tre ihop vilket medförde mycket nog-granna positionsangivelser.

I samband med att GPS-systemet kom i bruk blev PV-882 överflödig och alla tre stationerna skänktes till Ekologiska Institutionen på Lunds universitet. Där används radarn för fågelspaning bl.a flyttfågelsträck.

En station är fast monterad på taket på Ekologiska Institutionen och en är mobil och har bl.a använts vid expeditionen Tundra Nordväst 1999 monterad på den kanadensiska isbrytaren Louis. S St-Laurent som gick på en expedition till Nordväst-passagen. Expeditionen spelades bl.a in för TV räkning och visades i programmet NOVA med Bo Lundin. Den tredje stationen används som reserv.

Tekniska data

  • Frekvensband X-band (3 cm)
  • Frekvensområde 9100-9600 MHz
  • Magnetron VMS 1052 (coaxial)
  • Pulseffekt 200 kW
  • Pulstid 0,25 alt 1 μs
  • PRF 500 Hz
  • Max räckvidd 185 km
  • Paraboldiameter 1,82 m

Sammanställt av Kalle Gardh AEF

Dokument som innehåller mer information om PV-882/R.

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.