FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

MSSR


 

MSSRHistorik
Den första SSR-utrustningen i Sverige inköptes från England och var av fabrikat STC. Den togs i operativ drift 1969 på Bällsta radar.

STC-utrustningen ersattes 1975 med en SSR-utrustning från franska Thomson, som sedan dess varit Luftfartsverkets, Lfv, huvudsakliga leverantör av SSR-utrustningar.

Den andra generationen av SSR-utrustningar ersätts nu av de mer avancerade Monopuls-SSR-stationema (MSSR). Cossor Electronics i England har av Lfv valts som leverantör. Den första anläggningen byggdes i Romele och togs i operativ drift 1989.

Flygledningssystemet i Sverige är baserat på radarinformation. MSSR-stationema utgör en viktig del i detta system genom att de bestämmer flygplanens position, identitet och höjd med stor noggrannhet. Genom avancerad processorteknik kan sådant som givit mycket störningar i de äldre SSR-systemen, nämligen sidolobssvar, garbling (sammanblandning av koder och svar) och reflexer, tas bort varvid den presenterade plottinformationen blir så gott som störningsfri.

Definitioner
MSSR-antennen är placerad i toppen på ett betongtorn och själva radarstationen med kringutrustning är installerad i ett hus i anslutning till tornet. Höjden på tornet är mellan 16 och 31m beroende på lokala terrängförhållanden och på om MSSR-anläggningen är samlokaliserad med en PSR-station.

Radaranläggning MSSR

Radaranläggning MSSR.

Uppgifter
Radarinformationen från MSSR används av den civila och militära flygtrafikledningen i Lfv-centraler av typ ACC, TMC och TWR. Den används för övervakning av flygtrafiken, både En-Route och i terminalområde, samt för inflygningstjänst. Informationen överförs även till stril.

Radaranläggning MSSR är obemannad och funktionsövervakas från ACC Arlanda, Sturup eller Sundsvall beroende på var i landet den är placerad.

Ingående materiel

Radaranläggning MSSR omfattar i huvudsak av följande materiel:

-

MSSR-utrustning, CONDOR 9600, dubblerad

-

Vridbord med antenn

-

Fjärrkontrollutrustning

-

Transmissionsutrustning

-

Reservkraft, elverk, UPS

 

MSSR-utrustningen består av följande enheter:

-

LVA-antenn

-

Vridbord, inverter

-

RF Changeover unit

-

Interrogator

-

Extractor (SMPE)

-

System control unit (SCU)

-

Azimuth data distribution unit (ADU)

-

Maintenance display

-

Site monitor (testtransponder, placerad i en närliggande anläggning för TV/FM eller NMT)

 

MSSR, blockschema

Radaranläggning MSSR, blockschema.

Nedanstående tabell visar radaranläggningarnas placering och deras status januari 1996.

Anläggning

Status

Anm.

Luleå

I drift

 

Umeå

I drift

 

Östersund

I drift

 

Sundsvall

I drift

 

Uppsala

Tas i drift 1997

Ersätter Bällsta SSR

Arlanda

I drift

 

Motala

Tas i drift 1996

Ersätter PS-810:9 SSR

Landvetter

Tas i drift 1998

Ersätter Alingsås SSR

Visby

I drift

 

Ronneby

I drift

 

Ängelholm

Tas i drift 1999

Ersätter PS-810:1 SSR

Romele

I drift

 

Dokument där det finns mer att läsa om MSSR.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Flygvapnets Strilsystem, strilcentraler (12 MB) Författare: Bengt Myhrberg.
(F01/06)

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB)
(F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)


Länkar

MSSR (Arboga robotmuseum)

Monopulse Secondary surveillance radar (Wikipedia)