FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Ballongburen radar


 

Bild Ballongburen radar

 

Förord
För att kunna se längre måste man komma upp i höjden vilket har tillämpats av människor och djur sedan urtiden. Från början var det bl.a. höjder och träd som fick stå för lyftet men så småningom lärde sig människan att ta till andra hjälpmedel för långsiktlighet.

En av de första var varmluftsballongen. Med radarns tillkomst gällde det inte bara att se långt utan dessutom lågt eftersom flygplanen, för att undvika radarupptäckt, flög på lägsta höjd.

I detta dokument behandlas främst den tidigaste utvecklingen av luftburna statiska radarstationer, främst ballongburna eller aerostater, som den egentligen kallas. Det är primärt utrustning som Sverige tänkt utveckla eller anskaffa som berörs även om vissa utvikningar finns. Dessa ”snedsprång” från ämnet motiveras med att det råder ett visst intressant samband mellan dem och huvudämnet.

Det har aldrig funnits någon ballongburen radar inom det svenska försvaret, annat än förslag, utredningar, skisser, studier av utländska försök.

Det mesta har slutat i avslag pga. det ekonomiska läget eller diplomatiska förvecklingar osv. Några påtagliga svenska prov och försök med ballongburen radar (förutom ballonger) har aldrig  utförts.

Det föreslås att den intresserade, läser vidare i det mycket intressanta dokumentet, Ballongburen radar (1 MB) Författare: K-G Andersson (F15/09).

Dokument som innehåller information om Ballongburen radar.

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet
(F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg (F16/09)


Artiklar ur TIFF

Spaningsballonger under kalla kriget


Länkar

Motion 1992/93:Fö609 Ballongburen Östersjöövervakning (Riksdagen)