FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Lfuc/T


Historik
Lfuc/T utvecklades under 1990 för att överta de taktiska funktionerna från lfuc-anläggningar som var placerade i tätbebyggt område och som av folkrättsliga skäl därför inte längre kunde användas.

Som leverantör valdes Telub Teknik AB. Leveranserna skedde under 1993 och 1994.

Definitioner
Lfuc/T är en strategiskt rörlig ledningscentral som normalt är samgrupperad med Rrgc/T och PS-860 i Strilradaranläggning 860. Lfuc/T kan inte verka autonomt utan måste vara samgrupperad med en anläggning vars AXT-växel har en ledig ETCA-enhet.

För utbildningsändamål kan Lfuc/T vara samgrupperad med Rrgc/T på flottilj.

Lfuc/T samgrupperad med Rrgc/T

Lfuc/T samgrupperad med Rrgc/T och PS-860 i strilradaranläggning 860.

Uppgifter
Lfuc/T används för samordning av flyg och luftvärn, orientering och förvarning av allmänhet, samhällsfunktioner och militära förband samt orientering av flygbaser inom en del av ett flygkommando.

Lfuc/T är underordnad Ifc. Lfuc/T är i fred obemannad och utnyttjas endast för utbildning och övningsverksamhet.

De uppgifter som utförs i Lfuc/T kan indelas i följande verksamheter:

 • Sensorinformation
 • Övrig information
 • Ledning och delgivning
 • Systemstöd
 • Simulering

Uppbyggnad
Utrustningen för Lfuc/T är installerad i en f d signalstationsvagn. Det finns tre Lfuc/T. De är betecknade Lfuc/T-1, Lfuc/T-2 och Lfuc/T-3 och har något olika uppbyggnad.

Lfuc/T-1 och Lfuc/T-2, placerade i FK N (ÖN), har arbetspositioner för följande befattningshavare:

 • Varnled, bivarnled
 • Lvled, bilvled
 • Orled, orbi l, orbi 2
 • Basoriled

Positionerna varnled, lvled och basoriled är utrustade med DBU 289 medan positionerna orbi l och orbi 2 är utrustade med DBU 486.

I reservnivå samt för övningsverksamhet finns möjlighet att från tre positioner utnyttja talradio. Även talregistreringsutrustning ingår.

Lfuc/T i FK N

Lfuc/T i FK N. Operatörsplatser.

Lfuc/T-3 är placerad i FK S och har arbetspositioner för följande befattningshavare:

 • Basoriled
 • Lvled, bilvled l, bilvled 2
 • Varnled, bivarnled
 • Orbi l, orbi 2

Positionerna basoriled, bilvled l, bilvled 2, vamled och bivarnled är utrustade med DBU 289 medan positionerna orbi l och orbi 2 är utrustade med DBU 486. Lfuc/T-3 saknar talradio och talregistreringsutrustning.

Lfuc/T i FK S

Lfuc/T i FK S. Operatörsplatser.

Alla Lfuc/T har lv-orderutrustning och lufor-utrustning. Samtliga operatörer har tillgång till telefonpanel för internt och externt samband.

Lfuc/T är transportabel men innan transport måste bl a presentationsutrustningarna förpackas i speciella emballage och förankras.

Lfuc/T, översikt

Lfuc/T, översikt.

Yttäckning
Yttäckningen för DBU 289 består av en kvadrat med sidan 400 km.

Yttäckningen för DBU 486 består av tre valbara områden.

DBU 289 kan hantera två koordinatsystem samtidigt, t ex ansvarsområde ÖN och NN.

Höjdtäckning
Höjdområdet i DBU 289 är 200 m till 39,8 km. Upplösning 200 m.

Reaktionstider
Från inmatning eller ändring av information i måldatagivande central till presentation i Lfuc/T tar det maximalt 6,7 sek (cykeltiden för inkommande meddelande).

Kapacitet
Max 120 företag från max två centraler samt 20 internt simulerade företag.

Hotberäkningar kan utföras för 60 företag (fientliga, okända, oidentifierade) mot maximalt 40 larmorter.

DBU 289 har sex kanaler som kan utnyttjas för mottagning av måldata eller plottinformation. Två av kanalerna har en filterfunktion för måldata.

Varje DBU 486 har en kanal för mottagning av måldata.

Måldata på endast en kanal kan presenteras både på DBU 289 och DBU 486.


Artiklar ur Flygvapennytt

Nu slår flygvapnet larm (nr 1/85)