FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Västgöta Flygflottilj F 6 1939-1994


F6 Karlsborg

När F6 invigdes den 1 juli 1939 bestod Flottiljens flygstyrka av tre man som disponerade en Sk 9, en Sk 11 och två inlånade S 6 samt en inlånad J 8
Krigsutbrottet 1 september 1939 innebar att F6 kom att begagnas av andra flottiljer och 5 september omgrupperade större delen av F4 Frösön sina B 4 till Karlsborg.

Lätt bomb flottilj
1940 Planerna var att utrusta F 6 i Karlsborg med det amerikanska flygplanet B 6 stoppades genom det amerikanska vapenembargot. B 4 blev därmed den första
huvudflygplanstypen vid F 6. Snart mönstrades dessa B4 ut och ersattes av B 5.

1941 De första flygplanen anlände under våren 1941.
Totalt kom F6 att disponera 54 st B 5.

I samband med ombeväpningen till B 5 tillkom en tredje flygande division.

1943 F6 var den första flottiljen som ombeväpnades till SAAB B 17A. Den tredje divisionen blev först ut med plan som levererades direkt från Trollhättan.

Ny inriktning Attack

1948 Den 27 november 1947 anlände flottiljens två första exemplar av Saab 21A-3, ytterligare 30 flygplan levererades direkt från sommaren 1948. Den taktiska användningen av A 21 var i stort sett densamma som den sista tiden med B 17, bomber var det viktigaste beväpningsalternativet, även om raketer kunde användas.

Som mest disponerade F 6 över 70 A21.

1954 Övergången till A 29B inleddes med att alla förare flög in sig på J 21R på F 7 för att underlätta övergången till A 29.

A 29A var A21 överlägsen som attackflygplan dock med begränsningen att inga bomber ingick i beväpningen.

1957
A 32 Lansen var det första flygplan som från grunden var konstruerat för attackändamål. Det var också det första flygplan som skapade bullerproblem i Karlsborg, vilket medförde att flygvapnet tvingades lösa in fastigheter nära flygfältet.

1977 började flottiljens två divisioner utrustas med AJ 37. Dessa var i tjänst till nedläggningen av flottiljen.

Avveckling
Nedläggningen av F 6 Karlsborg skedde 30 juni 1994.

(Källa AEF)

 

31 augusti 2016

En högtidlig ceremoni hölls för F 6 av flygvapenchefen (FVC). En del i firandet när Flygvapnet fyller 90 år.

Ceremoni hölls vid F 6:s minnessten som är belägen intill Lansen-planet utanför flottiljområdet.

Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson, Marcus Björkgren, ställföreträdande chef för F 7 som är traditionsbärare för F 6 samt F 6 kamratförenings ordförande Karl- Axel Andersson höll i högtidlighållandet.

– F 6 organiserades som ett resultat utav 1936 års förvarsbeslut. Från 1 juli 1939 så fanns det en verksam flottilj här, två månader innan andra världskriget bröt ut. Man kan säga att F 6 fick en snabb och het start på sin verksamhet som bedrevs här på plats i Karlsborg till sista juni 1994.

– Flygvapnet fyller 90 år i år och som en del i firandet besöker FVC alla nedlagda förband och deras kamratföreningar. Han vill visa sin respekt och uppskattning för det arbete och de insatser som F 6 har gjort för flygvapnet och Försvarsmakten under sin aktiva tid.

En tyst minut hölls för att hedra de 63 personer som omkommit i flygtjänst och en krans lades vid minnestenen, en sten som hämtats från Vätterns strand.

MinnesstundMinnesstund

Minnesstund

Ceremonin avslutades med F 6:s marsch

(Källa: SLA)


Artiklar ur Flygvapennytt

Flygvapennytts temaserie nr 13 del 1: F 6 (nr 1/73)

Flygvapennytts temaserie nr 13 del 2: F 6 (nr 2/73)

-----------------------------------------------------------------------------

Hänt vid förbandet

Nr 1/64


Artikel från Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)

F 6 (SFF)


Länkar

F6 Karlsborg (wikipedia)

Kungliga Västgöta Flygflottilj (AEF)


Böcker Bok om Västgöta flygflj

Flyget på Karlsborg F6

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein

Västgöta flygflottilj - F 6 av Ragnar Ignell ISBN: 9789185496471
Förlag Allt om hobby

 


Film

Attackflottiljen F 6 (YouTube)

Attackföretag A32 Lansen (YouTube)

Kung Filip Blå kan ingen slå (YouTube)