FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Jämtlands Flygflottilj F4 1926-2004


Gamla flottiljvakten F4

Gamla flottiljvakten F4. (Källa AEF)

Jämtlands flygflottilj har en lång historia och var vid sin ned-läggning 2005 Flygvapnets äldsta flottilj.

Vid 1925 års försvarsbeslut beslöts att Flygvapnet skulle organiseras i fyra flygkårer och en flygskola. Den 4:e Flygkåren placerades på Frösön avsedd att samverka med armén.

1936 omorganiserades 4. Flygkåren till Kungliga Jämtlands Flygflottilj, F4. Samtidigt blev flottiljen lätt bombflygflottilj och utrustades med tre divisioner B4 Hawker Hart, dessa ersattes med B 5 1940.

Vid F4 vidareutvecklades taktiken för störtbombning som var den förhärskande taktiken under beredskapsåren.

När B5 ersattes av SAAB B17A 1944 övergick man till s k 
dykbombfällning baserat på ett nytt bombsikte utvecklat av SAAB. 

Med B17 avslutades F4:s skede som lätt bombförband. 

Under beredskapstiden förändrades hotet mot Sverige både i intensitet och läge. Många omgrupperingar gjordes av F4
för att möta dessa hot.

1947 anlände de första jaktflygplanen J26 Mustang som ersättare till B17. F4 blev härmed en jaktflottilj.

1952 Inför att J28 skulle anlända tillkom nya permanentade banor. I april anländer den första J28B och ombeväpning till jetflygplan inleds.

Därefter följde alla krigsflygplan från Saab med JAS39 som avslutade krigsflygepoken på Frösön.

Flygambulans
Redan 1928 hade F4 ansvaret för flygambulansverksamhet i Boden och på Frösön. De första ambulansplanen var Junkers F13, Trp 1 som var i tjänst 1928-1933 därefter följt av bl a Trp2A Junkers W34 (1933–1951). I slutet på 1950-talet överfördes denna verksamhet på civila företag.

Ansvaret för verksamheten i Boden övergick till F21 1951

Avveckling 
Den 30 juni 2005 upphörde den militära flygverksamheten vid Frösö läger, efter 79 år och den 30 juni 2006 halades den tretungade flottiljflaggan för sista gången. Därmed hade flyg-vapnet lämnat Frösön efter 80 år. 

Flottiljingenjören, fld H. Enderlein skrev en artikel "F4 - vår nordligaste jaktflottilj" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet" nr 1 1959.Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F4 vid den tiden.


(Källa AEF)


24 oktober 2016

MinneskransMinneskrans

(Bilder F 4 kamratförening (bakgrunden har blivit redigerad))

Den 24 oktober besökte Flygvapenchefen F 4 Kamratförening och genomförde en minnesceremoni över flottiljen. 

Totalt var det ett 30-tal som valt att närvara vid ceremonin. Allt genomfördes i ett typiskt höstväder med duggregn och temp på bara någon enstaka plusgrad.

En krans lades ner vid "klockstapeln" vilken fick utgöra ett minnesmonument för flottiljen (den har ju tidigare varit uppställd på flottiljen).

(Källa: F 4 Kamratförening)


Artiklar ur FlygvapenNytt

F 4 provar samverkan i informationsteknik (nr 4/95)

Flygvapennytts temaserie nr 12: F 4 (nr 5/72)

Tema F4 (nr 3/94)

---------------------------------------------------------------------------------

Hänt vid F 4

nr 3/63

nr 5/63


Artiklar ur TIFF

F4 (nr 1/70)

 


Artikel från Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)

F 4 (SFF)


Länkar

F 4 Frösön (Wikipedia)

F4 förbandsmuseum

F4 Kamratförening

Kungliga Jämtlands Flygflottilj (AEF)


Film

Flygflottiljen F 4 Östersund (YouTube)

JA 37 Frösön "Storkakan" (YouTube)

Saab J 32 Lansen HD (YouTube)

Viggen på F 4 (YouTube)


Böcker

Berättelser över vht vid 4.flygkåren 1926-1927

Flyget på Frösön - F4 70 år, Roos Anders m fl

Från Dronten till Draken

Frösöbomben 43-46

Frösö Jakt 47-56

Frösö Jakt 57-67

Frösö Jakt 68-76

Frösö Jakt 77-86

Frösö Jakt 87-97

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein

Till minne av Jämtlands flygflottilj (Försvarsmakten)