FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

Roslagens flygflottilj (1926-1974)
Roslagens flygkår F 2


 

Vakten F2Förbud

Vakten F2.

F2 började sin verksamhet 1926 med beteckningen, 2. Flygkåren. Depån inhystes vid Flottans varv i Stockholm.

F2 var den enda av flygvapnets flottiljer som saknade rullbana eftersom den var en sjöflygflottilj. Från hangarerna rullades planen rakt ut i sjön. De flygplan som initialt disponerades var av skiftande karaktär och kunde närmast karakteriseras som uttjänt arvegods.

Trots många brister lyckades man under flygkårstiden bygga upp en utvecklingspotential och grund inför 1936 års flygvapenbeslut.

Under senare hälften av trettiotalet tillfördes F2 torpedflygplanet T2 och marinspaningsflygplanet S12. Dessa kom att utgöra hörnstenarna i F2 verksamhet under andra världskriget tills SAAB17 kom i operativ tjänst.

1949 omvandlades F2 från flottilj till flygkår och omorganiserades till ett renodlat skolförband.

Marin spaning och havsövervakning hade övertagits av land-baserade flygplan. De tre Catalinaplanen blev kvar på F2 genom att de fick ingå i den speciella flygräddningsgrupp (FRÄD) som organiserades.

En av dessa Catalinor sköts ned av ryskt jaktflyg då den spanade efter den försvunna DC-3:an.
De två kvarvarande Catalinorna ombaserades 1958 till F8 där de opererade fram till 1966.

Under åren 1947-1948 tillkom Ekoradioskolan senare Radarskolan, FRAS och Förberedande Fältflygarskolan FÖFS som 1960 överfördes till F5.
1951 bildas Väderskolan, VÄDS.
1959 tillkom Stridsledningsskolan, STRIS.
1960 organiserades under FRAS en särskild aspirantsektion för utbildning av officersaspiranter i marktjänst. Den blev 1966 Flygvapnets kadett- och aspirantskola/marklinjen, KAS/M.
1961 överfördes VÄDS till F12 Kalmar.
1964 tillkom Flygvapnets flygtrafikledningsskola, FTLS. 1966 slogs STRIS och FRAS samman till en stridslednings- och luftbevakningsskola, STRILS.
Den rent tekniska utbildningen blev då Flygvapnets teletekniska skola, FTTS:

Avveckling
F2 avvecklades den 30 juni 1974
Verksamheten vid STRILS, FTTS och KAS/M överfördes till nya F18 Tullinge, Flygvapnets Södertörnsskolor.

Historia
Kåringenjören, Flygdirektör Åke Barre, F2, skrev en artikel om F2 - Kungliga Roslagens Flygkår som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet" nr 2 1958 Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F2 vid den tiden.

(Källa AEF)


F2 kamratförening avvecklades den 23 maj 2009.

Bilder från minnesceremonin finns här.

Klicka på bilden nedan, för att titta på foton från det tidigare F2 i Hägernäs.

F2 Kamratförening

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brf Sjöflyget frågade om någon ut F2 tidigare Kamratförening kunde komma och berätta om Hägernäs/F2 militära historia. Lotten föll på Torbjörn Armandsson som tagit fram underlaget nedan.

Hägernäs militära historia

Hägernäs


92 bilder från Torbjörn Armandsson tagna 2 dagar före nedläggningen av F 2 1974-06-30.

En unik vandring i bilder från något som inte finns mer .....!!

Bilderna är inlagda i en pdf-fil som är i storleksordning 61 MB.

Bildförteckning (pdf)

F 2 Fana

 


17 augusti 2016

Som planerat besökte idag Flygvapenchefen Genmj Mats Helgesson F2 gamla flottiljområde där han nedlade en krans till minne av alla flygarkamrater som offrat sina liv under tjänsteutövning.

Ceremonin blev väldigt värdig och fin trotts att det duggregnade och att vinden tog rejält tag i alla de fanor som ingick som en del av ceremonin.

F 2 KransnedläggningF 2 Kransnedläggning

(Från FB, Torbjörn Armandsson)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deltog med flera idag vid Flygvapenchefens besök F 2 HÄGERNÄS. Hade nöjet att träffa två F 2 legender, Kurt Jörgne och Stig Nylow. Som STRIL-elev 1970/71 fram till att jag gick i pension 2015 vid HKV (med Mats Helgesson 2012/13 som Avd-chef) inser jag att tiden går fort.

F 2 FV-chef besök

(Från FB, Håkan Rahm)


Tisdag 30 juni 2015, är det 41 år sedan som Kungliga Roslagens Flygkår upphörde och kl 1100 var det en samling vid minnesstenen för att traditionsenligt fira detta. (Torbjörn Armandsson m fl)

Bild från samlingen 30 juni 2015

F 2 träff 2015 06 30

Idag kl 11 samlades 17 gamla "F2-are" vid minnesstenen. Blommor planterades och minnena flödade såväl vid minnesstenen som vid efterföljande lunch på LJ SUSHI & CAFE.

Kurt Jörgne, nyss fyllda 90 år, åkte sedan 3 km hem till Näsby Park på sin eldrivna PERMOBIL !!

F2 träff

Gunnar och Ewy Söderberg t v och Gunnar Lindbergh.


Bild från samlingen 30 juni 2016

Minnesdag 2016-06-30

Hela 22 personer samlades idag på F2 vid minnesstenen!
Nu ser vi fram emot den 17 augusti då Flygvapenchen besöker F2.


Bilder från samlingen 30 juni 2017

Minnesdag F 2 2017-06-30

Åtta tidigare "F2-are" samlades idag vid minnesstenen för att komma ihåg att den 30 juni för 43 år sedan lades förbandet ned. Tre Lavendelblommor planterades, vilka kompletterade de penséer som glädjande redan fanns vid stenen.
En tyst minut utlystes till minnet av Paul Eriksson, som avled tidigare i år.

(Från FB, Torbjörn Armandsson)

Minnesdag F 2 2017-06-30Minnesdag F 2 2017-06-30

Minnesdag F 2 2017-06-30Minnesdag F 2 2017-06-30

För första gången var jag med på minnesceremonin vid F2. Mycket trevligt om än något blåsigt nere vid stranden. Bidrog med plantering av en av tre lavendel. På bilden är det Torbjörn Armandsson som planterar. Noterade också att det fortfarande finns sjöflyg kvar i viken.

(Från FB, Hans Fehrnström)


Bilder från samlingen 30 juni 2018

Samling vid Minnesstenen 2018

För en vecka sedan, 30 juni, samlades 8 F2'are vid minnesstenen. Göte Blom fotograferade händelsen. Jag skannade in kortet och här är resultatet. 

(Från FB,Torbjörn Armandsson)


Bilder från samlingen 30 juni 2019

30 juni 2019

Idag kl 11 samlades 17 gamla "F2-are" vid minnesstenen. Blommor planterades och minnena flödade såväl vid minnesstenen som vid efterföljande lunch på LJ SUSHI & CAFE.

Kurt Jörgne, nyss fyllda 90 år, åkte sedan 3 km hem till Näsby Park på sin eldrivna PERMOBIL !!

(Från FB,Torbjörn Armandsson)


Bilder från tidigare samlingar

F 2 träffF 2 träff

F 2 träff

2004-06-30

2004-06-30


Bilder från Flyg100-dag 15 september 2019

Bild 1Bild 2

Bild 3Bild 4

Bild 5Bild 6

Bild 7

Fler bilder eller via https://www.hagernasstrand.se/p/index.html


Film

En film om F 2:s trotjänare, Catalina (YouTube)


Artiklar ur Flygvapennytt

Det var på Hägernäs år -22 (nr 1/67)

Flygvapennytts temaserie 2: Roslagens flygkår (nr 4/70)

Framtiden för F 2, F 8 och F 18 (nr 1/69)

Radarsimulator ger eko på F 2 (nr 2/64)

Så skapas ett väl sammansvetsat lag! (nr 4/64)


Artiklar ur TIFF

En epok går i graven (nr 3/73)


Artikel ur tidningen Looping

Om F2 (nr 7/51)


F 2 telefonkatalog 1974-06-30 (14 MB)

(erhållen från "Fing Armandsson sid 21"

F 2 tfn kat


Länkar

Bunge flygfält

F2 Hägernäs (Wikipedia)

Marinsamverkande flottiljen F2 Hägernäs

Fårösunds sjöflygstation (F 2F - Bunge) (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper)


Böcker

F2 Hägernäs (Täby Hembygdsförening)

F2 Hägernäs, Erik Jarneberg

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein


Bilder

Fairy D III, Flygbåt Fb 30Heinkel HE 5/tTorpedflygplanet T 1, Heinkel HD 16

Fairy D III, Flygbåt FB 30, Heinkel He 5 Hansa och Torpedflygplanet T 1, Heinkel HD 16.

J 4, Heinkel HD 19?T 2, Heinkel He 115Tp 47 Catalina

J 4, Heinkel HD 19?, T 2, Heinkel He 115 och Tp 47 Catalina

(Bilderna ovan kommer från F2 kamratförening)