FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Hälsinge flygflottilj F15 1945-1997


Vakten F15

Vakten F 15

Kort historik
Vid tidpunkten för andra världskrigets slut sökte förvarsdepartementet efter en plats i Norrland där man kunde placera en ny flygflottilj. Valet kom att stå mellan Umeå och Söderhamn som var den som gick segrande ur konkurrensen.

1942 beslutade riksdagen att Kungliga Hälsinge flygflottilj, F15, skulle etableras 1 juli 1945 i Söderhamn.

1945
Då flygfältet var under byggnad fram till mitten av 1946 fick man utnyttja krigsflygfält 35 i Mohed för flygtjänsten med inlånade äldre flygplan.

1946
De första jaktflygplanen anländer.

1952
Vampire, avlöste J21 och inleder reaåldern på F15

1956
var det dags för byte till Tunnan.

1960
ombeväpnades av flottiljen från jakt till attack påbörjas.
A32A Lansen avlöste A29.

1961
var de tre divisionerna omskolade till attack.

1968
3 div avvecklas.

1969
en målflyggrupp med sex J32B bildas. Förutom mål- och störflygning  utfördes med början 1971 radiakflygningar för FOA för insamling av stoft i de högre luftlagren genom speciella kapslar.

1972
Målgruppen överförs till F3.

1974
På hösten började markomskolning till AJ37 och de första 37-piloterna var omskolade på våren 1975.

1976
F15 blir typinflygningsskola för Viggenpiloter. Alla piloter grundutbildades på SK37 och samtliga Viggenversioner.

1983
Reguljär civil trafik påbörjas på fältet. Ny passagerar-terminal byggs.

1997
Sista flygningen genomförs i hällande regn.

Avveckling
F15 avvecklades den 1 juli 1998

Flottilingenjören flygdirektör J Lindberg skrev en artikel "F15 - jaktflottiljen som blev attackförband" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 2 1964. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F15 vid den tiden.

(Källa: AEF)


24 oktober 2016

För att uppmärksamma 90-årsfirandet av det svenska flygvapnet reser flygvapenchefen Mats Helgesson på en landsturné och besöker nedlagda flottiljer för att uppmärksamma minnet och hedra de olika förbanden och dess personal.

Under torsdagen var han tillbaka där hans egen karriär en gång började – på Flygstaden i Söderhamn.

Landningsbanorna ligger stilla och vita på de stora fälten på Flygstaden. Annat var det förr i tiden när Viggenpiloten Mats Helgesson susade fram med ett dån på himlen över Söderhamn.

På torsdagen var han tillbaka på den numera nedlagda flygflottiljen F15 där hans militära karriär tog sin start i slutet av 80-talet. Men nu som flygvapenchef för att uppmärksamma 90-årsfirandet av det svenska flygvapnet.

– Jag hade mina första år inom flygvapnet här och arbetade kvar fram till nedläggningen 1998. Även om jag har jobbat på många platser så är det här i Söderhamn som jag har mitt flygvapenhjärta, säger Mats Helgesson.

minnesceremoni

F15 kamratförenings Jörgen Rystedt la tillsammans
med flygvapenchefen Mats Helgesson ner kransen vid
minnesmonumentet på Flygstaden.

Hälsinge flygflottilj togs i bruk 1945 och var från en början ett jaktflygförbund. Under de verksamma åren omorganiserades verksamheten till en attackflottilj och bedrev under 20 år all typutbildning på 37 Viggen. Men 1996 togs ett beslut om att avveckla F15 som två år senare stängde all sin verksamhet.

– De delar som F15 utbildade i utgjorde en väsentlig del av vår skalförsvarsidé och vår möjlighet att kunna stå emot ett väpnat angrepp. F15 omnämns än i dag som en förebild för hur man bedriver flygutbildning, säger Mats Helgesson.

minnesceremoni

Kamratföreningen överraskade flygvapenchefen med
att bjuda in karoliner till minnesceremonin.

Under besöket vid den tidigare flottiljen passade flygvapenchefen på att hylla den lokala kamratföreningen och dess verksamhet med flygmuseet. Tillsammans ska de nu försöka utveckla ungdomsverksamheten och rekryteringen.

– Nu börjar de se oss lite mer även från högkvarteret och förhoppningsvis kan det här ge eko. Vi hoppas kunna bli en informationspunkt för unga, säger Jörgen Rystedt, ordförande för F15 kamratförening.

Dagen avrundades med en ceremoniell kransnedläggning vid minnesmonumentet på området. Där såg föreningen sin chans att överraska flygvapenchefen.

– Kransen överlämnades av en karolinertropp från Gästrike Militärhistoriska förening så det blev en extra krydda på en fin ceremoni, säger Mats Helgesson.

minnesceremoni

En vacker blomsterkrans placerades vid minnesstenen
för Kungliga Hälsinge flygflottilj.

Film

(Källa: Anders Nordlén 0270-740 27 anders.nordlen@mittmedia.se)

Jörgen Rystedt har medverkat som FHT-skribent med dokumentet Flygbassystemet Bas60.


Artiklar ur Flygvapennytt

Flygvapennytts temaserie 6: F 15 (nr 2 o 3/71)

"Härmed förklarar jag flygverksamheten vid F 15 upphörd" (nr 3/97)

Lyckad lottakurs satte färg på F 15 (nr 4/64)

Tema Hälsinge flygflottilj (nr 4/94)

-----------------------------------------------------------------------------

Hänt vid förbandet

Nr 1/63


Artiklar ur TIFF

F 15 Flottiljen som tror på framtiden (nr 1/93)

F 15 finns inte mer (nr 3/98)


Artikel från Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)

F 15 (SFF)


Länkar

F 15 Flygmuseum (DiBiS)

F15 Kamratförening


Böcker

Från Orre till Vigg, Hälsinge Flygflj, Ljungström Helge m fl

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein


Film

En Svensk Väg, Saab JA 37 Viggen, Svenska flygvapnets vägbaser, informationsfilm (1980) (YouTube)

Luftstrid med AJS37 viggen f15 flygsimulator