FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

2. Ledning


2.2 ”Titel 503”, FPE (Försvarets planerings- och ekonomisystem), ESYM-FU

Allmänt
Underhållsansvaret för flygmaterielen åvilade KFF och senare FMV. Intill 1973 hade t ex chefen för FF/UH likviditetsansvaret för drift och underhåll av flygmateriel genom förvaltningen av underhållsanslaget (Titel 503). Chefen för underhållsavdelningen hade uppgiften och styrde medlen direkt till den tekniske chefen vid flygflottiljen, som hade underhållsresurserna eller beställde underhållet. Denna ansvarsfördelning innebar att den tekniske chefen svarade för underhållet direkt mot chefen underhållsavdelningen. Därmed kom flottiljchefen att ”shuntas”, vilket i många fall medförde irritation.

År 1972 infördes inom hela försvaret det nya ekonomisystemet ”Försvarets planerings- och ekonomisystem FPE”, vilket medförde att ekonomiansvaret även för underhållet övergick till försvarsgrenscheferna och att flottiljchefen även ansvar för underhållskostnaderna. F UH införde i detta sammanhang ett system, ESYM, för att kunna följa upp underhållskostnaderna.

Kort beskrivning
ESYM möjliggjorde uppföljning av kostnaderna för olika materielslag men även uppföljning av kostnader per leverantör. F UH redovisade i TIFF utfallet för varje budgetår.

Dokument som innehåller mer information:
Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter (F20/04).

TIFF 1992 juni


Bilder

Kostnadsfördelning 1992 1993

Underhållskostnader


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

Kostnader för drift och underhåll av flygmateriel (nr 3/92)

Ekonomisk rapport budgetåret 2005 (nr 1-2/06)

Det borde finnas en beskrivning av ESYM-FU i TIFF eller FMV.


Länkar