FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Telenät 1980
Telefoner


Bild Miltex i stabshytt

Införande av MILTEX, MILFAX, MILVOX.

På uppdrag av Fst (försvarsstaben( genomfördes en omfattande studie av hur försvarets framtida text- och dataöverföringssystem skulle utformas (DataFskr utredningen 1975). Utredningen lämnade förslag på att införa ett nytt system för textöverföring MILTEX.

Systemet baserades på en i förhållande till de befintliga fjärrrskriftssystemen utökad teckenuppsättning (IA 5) och en utökad datasignaleringshastighet från 50 till 300 bitar/s.

Systemet utnyttjade uppringda telefonikanaler för överföringen av informationen. För att på ett smidigt sätt kunna hantera de behov av samtrafik mellan det nya MILTEX och floran av äldre fjärrskriftnät,automatiserades ett antal av de befintliga fjärrskriftcentralerna.

I utredningen föreslogs vidare ett införande av MILFAX för bildöverföring. Till såväl MILTEX som MILFAX utvecklades speciella signalskyddsutrustningar.

Mer information finns i: Utveckling av arméns sambandssystem 1945-2005 Teknisk systemdesign, upphandlingsprocessen, samverkan med leverantörer . FHT A12/09 (2 MB) Författare Göran Kihlström.


Dokument som innehåller mer information

Fjärrskrift, allmänt (2,5 MB) Författare: Arne Svensson

Meddelandeförmedlingscentral (MFC) (2,5 MB) Författare: Harald Andréasson. (F06/08)

MILTEX abonnentsystem (1 MB) Författare: Bernt Söreskog. (F05/10)