FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Fjärrskrift

Teletypeapparat


Teletypeapparat


Teletypeapparat Teletype apparat mod 14 ingick som abonnentutrustning i det första fjärrskriftnätet inom krigsmakten. Utrustningen var anskaffad från USA genom Standard Radio (SRT).

Mottagning av meddelande erhölls på både hål- och textremsa. Hålremsan behövdes för eventuell vidaresändning och arkiverades för eventuella omfrågningar.

Mer information finns i: Fjärrskrift Allmänt, FHT 2003-08-25, Författare: Arne Svensson

Från ovanstående dokument är det inlagt länkar till förstoring av bilder och annan förklarande information som finns i "molnet". Länkar och bilder kommer inte upp i nytt fönster, utan man får gå tillbaka med "pil åt vänster" och då hamnar man på dokumentets förstasida. Ett tips är att ladda ned filen och läsa dokumentet från sin egen dator om man vill utnyttja länkarna.