FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Fjärrskrift

MILTEX


Exempel MILTEX

År 1988, då de nya meddelandeförmedlingscentralerna togs i drift, tilldelades samtliga abonnenter som tidigare ingått i försvarets gemensamma fjärrskriftnät MILTEX-utrustningar. Försvaret hade vid denna tidpunkt slutfört utvecklingen av en egen abonnentutrustning med 7- enhets datakod och sändhastigheten 1200 bit/ s. Utrustningen kom att kallas MILTEX (MILitär TEXt-utrustning). Skälet till att försvaret utvecklade en egen fjärrskriftutrustning, var att försvarsstaben ställde högre krav på RÖS-skydd (skydd mot röjande signaler) än tillgängliga civila produkter kunde tillgodose. MILTEX-systemet utgjordes av en terminalutrustning DTE (Data Terminal Equipment), bestående av en (alternativt två) textskärmar, en skrivare och en kryptoapparat samt en speciell DCE (Data Circuit Equipment) för anslutning till transmissionsnäten. MILTEX var embryot till en modern dataterminalutrustning där all trafik skulle vara krypterad.

Fältversion av DCE

Fältversion av DCE

Fält - DCE ska användas där miljökraven är strängare, t.ex. i stabs- och sambandshytter, där den är avsedd att monteras i ett 19" stativ. Förutom kontorsversionens funktioner har fältversionen möjlighet till förbindelse via radio. Dessutom kan fält - DCE: n strömförsörjas med 24 V DC (från batteri).

Kontaktdon, manöverorgan och indikeringslampor är placerade på framsidan. Anslutning av telefon sker endast via polskruvar.

Mer information finns i: Fjärrskrift Allmänt, FHT 2003-08-25, Författare: Arne Svensson och MILTEX abonnentsystem, Författare: Bernt Söreskog.
(F05/10)

Från ovanstående dokument, Fjärrskrift Allmänt, FHT 2003-08-25, är det inlagt länkar till förstoring av bilder och annan förklarande information som finns i "molnet". Länkar och bilder kommer inte upp i nytt fönster, utan man får gå tillbaka med "pil åt vänster" och då hamnar man på dokumentets förstasida. Ett tips är att ladda ned filen och läsa dokumentet från sin egen dator om man vill utnyttja länkarna.